SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Analiza topografije papile vidnega živca pri zdravih osebah s Heidelbergovim tomografom mrežnice in z analizatorjem debeline mrežnice

Izvleček:

Analiza topografije papile vidnega živca s Heidelbergovim tomografom mrežnice I (HRT) in z analizatorjem debeline mrežnice (RTA) je pomembna za zgodnje odkrivanje in spremlja­nje glavkoma. Namen raziskave je bil pridobiti lastne normativne podatke za topografske parametre papile pri zdravih očeh s HRT in RTA ter preveriti ponovljivost in ujemanje med meritvami s HRT in RTA. 50 zdravih prostovoljcev je opravilo preiskavi obeh oči s HRT in RTA. Za določitev ponovljivosti meritev smo pri 10 preiskovancih obe preiskavi po enem tednu ponovili na levem očesu. Preverili smo statistično značilnost razlik med meritvami s HRT in RTA. Ujemanje med aparatoma smo ocenili z določitvijo mej ujemanja. Ponovljivost meri­tev smo ocenili s koeficientom ponovljivosti in koeficientom korelacije znotraj razreda (ICC). Statistično značilne razlike (p < 0,05) med meritvami s HRT in RTA smo ugotovili za vse para­metre, razen za površino nevroretinskega obroča (NRO) (p = 0,051) in razlike v začrtani meji papile (p = 0,054). Meje ujemanja so bile preširoke in zato klinično pomembne. Koeficient ponovljivosti meritev HRT je bil dober (< 0,10) za vse parametre, razen za površino prečne­ga prereza plasti retinalnih živčnih vlaken (PRŽV) (0,28). Koeficient ponovljivosti meritev z RTA je bil >0,10 za površino ekskavacije (0,15), površino NRO (0,15), največjo globino ekskavacije (0,13), razlike v višini začrtane meje papile (0,11) in površino prečnega prereza PRŽV (0,14). ICC je bil visok (> 90 %) za vse parametre, razen za meritve povprečne debeline PRŽV (89 %) s HRT in razlik v začrtani meji papile (84 %) z RTA. HRT in RTA nista zamenljiva pri klinič­nem delu. Trenutno je HRT bolj uporabna in zanesljiva preiskovalna metoda kot RTA.

Avtorji: Rekič Andreja

Ključne besede: retina − anatomija in histologija, tomografija, papila vidnega živca

Citiranje: Med Razgl. 2005; 44: 397−407.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki