SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Bolniki s sočasnimi boleznimi v družinski medicini

Izvleček:

Pregledni prispevek obravnava problematiko obravnave bolnikov s sočasno prisotnima vsaj dvema kroničnima boleznima, kar predstavlja definicijo multimorbidnosti. Zaradi staranja populacije in boljše zdravstvene oskrbe je multimorbidnih bolnikov vedno več in v družinski medicini predstavljajo prej pravilo kot izjemo. Multimorbidnost je povezana s slabšo kako­vostjo življenja, psihosocialnimi težavami, pogostejšimi zdravljenji v bolnišnici, pogostejšimi zapleti pri operacijskem zdravljenju, z večjimi stroški zdravljenja ter večjo smrtnostjo. Mul- timorbidni bolniki pogosteje prihajajo v stik z zdravstveno službo, njihova obravnava zahteva več časa, zaradi sočasne prisotnosti različnih bolezenskih stanj pa je pri njihovi obravnavi ome­jena uporaba izsledkov kliničnih raziskav in smernic, ki predpostavljajo, da ima bolnik le eno bolezen. Učinkovita oskrba multimorbidnega bolnika zahteva celosten in k bolniku usmer­jen pristop. Slednje predstavlja eno od prioritet v družinski medicini in postavlja zdravnika družinske medicine, ki je z bolnikom v dolgotrajnem in zaupnem odnosu, na ključno mesto pri obravnavi bolnika s sočasnimi boleznimi in stanji.

Avtorji: Petek Šter Marija, Švab Igor

Ključne besede: družinska medicina, sočasne bolezni, kronična bolezen

Citiranje: Med Razgl. 2008; 47: 205–11.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki