SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Cilindrikacija kot mehanizem kvalitete akcije levega prekata

Izvleček:

Z originalno neinvazivno metodo smo eksperimentalno določili endokardno površino levega prekata z namenom razumeti mehanizem vpliva spremembe oblike levega prekata na izvedbo njegove pogonske funkcije. Uporabili smo ehokardiografijo in elektrokardiografijo koncev diastole in sistole; preiskali smo tri skupine (športniki, nešportniki in dializni bolniki). Sprememba prostornine levega prekata predstavlja okvir njegove poganjalne akcije, površino levega prekata pa lahko razumemo kot indikator za dinamiko osi. Sferična in cilindrična oblika prostornine, ki jo izžene levi prekat, se v srčnem ciklusu izmenjujeta in to lahko razumemo kot princip »cilindrikacije«. V diastoli je prekat bolj podoben krogli, v sistoli pa bolj cevast. Ta mehanizem je v bolezenskih razmerah spremenjen. Pojem cilindrikacije vključuje dejstvo, da imata dve telesi lahko isto prostornino, a različno površino. Eksperimentalno določena cilindrična oblika površine levega prekata se razlikuje od matematično določene sferične oblike. Cilindrikaličnost normalnega levega prekata znaša v diastoli 7 %, v sistoli 20 %; dializni bolniki imajo v diastoli 16 %, v sistoli pa 24 %. Iz meritev, ki so opisane v tem članku, lahko sklepamo, da se v izjemnih razmerah princip cilindrikaličnosti lahko spremeni v Laplaceov zakon. To dejstvo nam pojasnjuje, kakšne posledice ima izguba principa cilindrikaličnosti za funkcijo levega prekata in za njegovo prognozo.

Avtorji: Knap Bojan, Južnič Gojmir, Južnič Susara

Ključne besede: hemodializa, šport, srčni ventrikel, ehokardiografija, EKG

Citiranje: Med Razgl. 1996; 35: 213–20.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki