SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Dnevna bolnišnica

Izvleček:

Začetki ambulantne kirurške dejavnosti v splošni anesteziji segajo v zgodnja leta dvajsetega stoletja. V osemdesetih letih se je zanimanje za to dejavnost oživilo tudi zato, ker novejše anestezijske tehnike omogočajo kakovostno in stroškovno učinkovito oskrbo ambulantnega kirurškega bolnika. Prednosti take dejavnosti so najmanjše možno poseganje v vsakodnevni življenjski ritem bolnika, ki je v dnevni bolnišnici operiran, zmanjšana možnost bolnišničnih okužb kirurš­kih bolnikov in boljše obvladovanje stroškov zdravstvene oskrbe. Organizacija dnevne bolnišnice v Splošni bolnišnici Jesenice je bila velik in zapleten organizacijski in strokovni pro­ces, ki je imel en sam cilj: zagotoviti bolnikom kakovostno in varno oskrbo. Poleg zagotavljanja ustreznih prostorov in opreme in natančnega spremljanja bolnika s pomočjo klinične poti je bilo potrebno dnevno prilagajanje dejavnosti zastavljenim ciljem. Vrednotenje dosežene­ga po enem letu delovanja je obsegalo organizacijsko, strokovno in ekonomsko evalvacijo ter oceno zadovoljstva bolnikov in osebja dnevne bolnišnice. Kljub ugodnim dosežkom se odpi­rajo novi izzivi in naloge, ki naj bi kakovost oskrbe bolnikov še izboljšali.

Avtorji: Kunčič Mandelc Judita, Barovič Vesna

Ključne besede: ambulantna kirurgija, dnevna oskrba, anestezija

Citiranje: Med Razgl. 2005; 44: 195–203.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki