SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Dr. Janez Bleiweis – zdravstveni prosvetitelj

Izvleček:

Dr. Janez Bleiweis, zdravnik in živinozdravnik, se je s svojo dvojno izobrazbo uvelja­vil na večih področjih življenja in dela med Kranj­ci v drugi polovici 19. stoletja. Čeprav je večino svojih ustvarjalnih moči posvetil politiki, je s svo­jim delom vtisnil pomemben pečat tudi veterinar­skemu izobraževanju in živinozdravniški praksi. Mesto tajnika cesarsko-kraljevske Kmetijske družbe mu je dalo priložnost, da se prek Novic uveljavi tudi kot pisec poljudnih prispevkov s po­dročja zdravstva. Članki so večinoma posveče­ni problematiki kužnih bolezni, koz in kolere, ne­varnostim stekline, prenosljivosti zoonoz na člo­veka. Pisani so v preprostem, širokemu krogu bralcev razumljivem jeziku, so poučni, zdravs­tveno prosvetiteljski in naperjeni proti vraževerstvu. V njih propagira cepljenje proti kozam, širjenje osebne in splošne higiene v borbi pro­ti koleri in prinaša novice o spoznanjih razvija­joče se medicine. Med organiziranimi akcijami borbe proti koleri ni deloval le na ravni organi­zatorja, bil je tudi vodja bolnišnice za zdravlje­nje kolere v Ljubljani. Mesto ravnatelja porod­nišnice na Ajdovščini mu je dalo priložnost, da se poglobi v problematiko velike smrtnosti med porodnicami in otročnicami zaradi poporodne sepse. Tukaj je z razširitvijo prostorov porodni­šnice izboljšal dano stanje. Še ena vidna vloga je pomembna za zdravnika dr. Janeza Bleiweisa: mesto deželnega poslanca. Izkoristil je da­no priložnost v korist kranjskega zdravništva. Vsa opravljena dela uvrščajo dr. Janeza Bleiweisa med pomembne zdravnike in zdravstvene prosvetitelje svojega časa.

Avtorji: Zupanič Slavec Zvonka

Ključne besede: zgodovina medicine, zdravstvena vzgoja, Bleiweis Janez

Citiranje: Med Razgl. 1995; 34: 395–404.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki