SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Elektroporacija celične membrane: teorija ter poskusi in vitro

Izvleček:

Elektroporacija je pojav, pri katerem pride zaradi kratkotrajne izpostavitve celice električnemu polju dovolj visoke jakosti do izrazitega povečanja prepustnosti membrane. Reverzibilna elektroporacija se pogosto uporablja za vnos snovi v celice v raziskavah, vse bolj pa se uveljavlja tudi v kliničnem okolju (elektrokemoterapija tumorjev). Najbolj uveljavljena razlaga elektroporacije pravi, da pride zaradi povišanja membranske napetosti, ki nastopi ob izpostavitvi polju, do nastanka nanometrskih hidrofilnih por v lipidnem dvosloju. To razlago podpirajo tudi najnovejše simulacije molekularne dinamike lipidov v dvosloju. Elektroporacije ni mogoče opazovati neposredno, saj so pore premajhne, lahko pa jo preučujemo z merjenjem električnih in optičnih lastnosti membrane ali z opazovanjem pretoka ionov in molekul skoznjo. Delež elektroporiranih celic in vnos snovi naraščata z višanjem jakosti, trajanja in števila pulzov, vendar s tem narašča tudi delež celic, ki izpostavitve ne preživijo. Vrednosti parametrov pulzov, pri katerih dobimo najboljše rezultate, je treba določiti eksperimentalno v tistih pogojih, v kakršnih nameravamo izvajati poizkuse.

Avtorji: Kotnik Tadej, Maček Lebar Alenka, Kandušer Maša, et al.

Ključne besede: elektroporacija, membranski potenciali, električna kapacitivnost, celična membrana prepustnost

Citiranje: Med Razgl. 2005; 44: 81−90.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki