SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Elektroporacija

Izvleček:

Elektroporacija je pojav, pri katerem se zaradi prisotnosti električnega polja začasno poveča prepustnost celične membrane. Ob po­večani prepustnosti lahko v celico vstopijo raz­lične majhne in velike molekule, za katere je sicer celična membrana nepremagljiva ovira. Na elektroporacijo vplivajo številni dejavniki. Kako bo elektroporacija potekala, je odvisno od parametrov, ki določajo električno polje: električne polj­ske jakosti, trajanja posameznega pulza, števila in frekvence pulzov, pa tudi od drugih fizikalnih dejavnikov, na primer temperature, prevodnosti poracijskega medija, ozmotskega tlaka in popol­nosti celičnega skeleta. Z električnim poljem lahko povečamo prepustnost celične membra­ne vsaki celici. Električno polje nizkih jakosti ne prizadene celičnega preživetja ali celičnih organelov in povzroči le minimalne motnje membran­skih funkcij. Te lastnosti so vzrok njene široke uporabnosti. Elektroporacija je pojav, ki ga s pri­dom uporabljajo v biokemičnih in celičnih labo­ratorijih, čedalje večje pa so tudi njene možnosti za uporabo pri kliničnem delu.

Avtorji: Lebar Maček Alenka, Serša Gregor, Čemažar Maja, et al.

Ključne besede: elektroporacija, genska terapija, zdravljenje z zdravili

Citiranje: Med Razgl. 1998; 37: 339–54.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki