SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Epidemiologija rakov glave in vratu v Sloveniji 1983–2012

Izvleček:

IZHODIŠČA. Raki glave in vratu sicer niso med najpogostejšimi vendar pa so z vidika javnega zdravja zelo pomembni zaradi visoke stopnje umrljivosti in povezanosti z nezdravim življenjskim slogom. Namen prispevka je prikazati osnovne epidemiološke podatke, ki predstavljajo temelj učinkovitega javnozdravstvenega ukrepanja. METODE. Uporabili smo podatke o incidenci in umrljivosti pri rakih glave in vratu (C00–C14, C30–C32 po 10. reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene) v Sloveniji v obdobju 1983–2012, ki so dostopni na spletnem portalu Registra raka Republike Slovenije SLORA. V primerjavah med posameznimi regijami in ugotavljanju ocenjenega deleža letne spremembe smo uporabili starostno standardizirane stopnje, za standardizacijo pa je bil uporabljen svetovni standard. REZULTATI. V splošni populaciji je ocenjen delež letne spremembe rakov glave in vratu znašal –0,8 % (95 % IZ = –1,1; –0,6, p < 0,05). Med moškimi je ocenjen delež letne spremembe znašal –1,6 % (95 % IZ = –1,9; –1,3, p < 0,05), med ženskami pa 1,8 % (95 % IZ = 1,3; 2,4, p < 0,05). Incidenca rakov glave in vratu statistično značilno upada v večini slovenskih regij. Med moškimi so pogostejši raki grla in ustnega žrela, med ženskami pa raki ustne votline in ustnega žrela. Incidenca rakov ustne votline in rakov ustnega žrela se med ženskami statistično značilno povečuje (p < 0,05). ZAKLJUČKI. Incidenca rakov glave in vratu se v splošni populaciji zmanjšuje, vendar pa pri ženskah opažamo povečanje bremena rakov ustne votline in ustnega žrela. Potrebne bodo dodatne analize o vzrokih tega pojava in oblikovanje primernih javnozdravstvenih ukrepov.

Avtorji: Ranfl Martin, Zadnik Vesna

Ključne besede: raki glave in vratu, epidemiologija, javno zdravje

Citiranje: Med Razgl. 2017; 56 (3): 277–92.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki