SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Glavobol po subarahnoidni regionalni anasteziji

Izvleček:

Glavobol po punkciji dure je najpogostejši zaplet subarahnoidne regionalne anestezije. Na pogostnost pojavljanja vplivajo starost in spol bolnikov, velikost (premer) punkcijske igle in številni drugi dejavniki, o vplivu katerih pa v tuji literaturi najdemo nasprotujoče si trditve. V najini raziskavi sva hoteli ugotoviti, kakšna je pogostnost glavobolov po punkciji dure na Inštitutu za anesteziologijo Kliničnega centra v Ljubljani, kako nanjo vplivata spol in starost bolnikov in kateri zapleti subarahnoidne anestezije se še pojavljajo. Anketirali sva 300 bolnikov, ki so predoperativno prejeli subarahnoidno anestezijo in so se zdravili na travmatološki, ortopedski ali urološki kliniki. Osnovne podatke o bolnikih sva zbrali iz njihovih anestezijskih listov. Ugotovili sva, da je pogostnost vseh glavobolov po punkciji dure 5,3%, da pa se na posameznih klinikah zelo spreminja (1,8% na ortopedski kliniki, 3,4% na urološki kliniki in 9,2% na travmatološki kliniki). V primerjavi s podatki iz literature je delež glavobolov majhen, kar pripisujeva precej veliki povprečni starosti anketiranih v najini raziskavi, saj je znano, da se glavobol po punkciji dure pojavlja tem redkeje, čim starejši so bolniki. Ugotovili pa sva statistično pomembno razliko (hikvadrat test, p < 0,01) v pogostnosti glavobola med bolniki mlajšimi od 40 let ter bolniki starejšimi od 40 let, in to pri obeh spolih. Glavobol je imelo več moških kot žensk, vendar nisva ugotovili statistično pomembne razlike v pogostnosti pojavljanja glavobola po punkciji dure pri obeh spolih. Od ostalih zapletov subarahnoidne anestezije so se najpogosteje pojavljali zastoj urina (v 4,6%) ter bruhanje (v 1%) in/ali šumenje v ušesih (v 1 %), ki sta bila pridružena glavobolu.

Avtorji: Ličar Nataša, Novak Barbka

Ključne besede: anestezija prevodna - škodljivi učinki, glavobol, subarahnoidni prostor

Citiranje: Med Razgl. 1991; 31: 23–37.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki