SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

In vivo učinki aktinoporinov, izoliranih iz Actiniae equinae

Izvleček:

Aktinoporini, toksične beljakovine, izolirane iz morske vetrnice Actiniae equinae, ob­likujejo selektivne pore za katione v celičnih membranah in s tem povzročijo citolizo. V na­logi sem raziskovala mehanizme toksičnosti aktinoporina ekvinatoksina I. Učinke ekvinatoksina I sem ugotavljala z merjenjem I. odvoda EKG, dihalnega volumna in arterijskega pritiska, z za­sledovanjem hematoloških in biokemičnih spre­memb krvi ter patohistoloških sprememb v tkivu srčne mišice in pljuč. Krvni tlak po vbrizgu ek­vinatoksina I pade na vrednost srednjega cirkulacijskega tlaka, nastopi tahipnoe in izrazita bradikardija, ki ji sledi obdobje relativne tahikar­dije. V času bradikardije je opaziti zmanjšanje amplitude valov P in podaljšanje intervala P-Q. Končno nastopi ventrikularna ekstrasistolija in valovi P izginejo. Po obdobju tahipnoe dihanje preneha, nato začne poskusna žival ponovno di­hati, končno pa dihanje preneha. Poskusna ži­val pogine zaradi zastoja dihanja in delovanja srca. Analiza krvi je pokazala hemolizo in hiperkaliemijo, padec hematokrita in povečanje pla­zemske koncentracije kalija za štirikrat. Patomorfološki pregled je razkril pljučni edem s krvavitvami, v srčni mišici pa zgodnjo nekro­zo srčne mišičnine. Ekvinatoksin I za razliko od drugih aktinoporinov deluje na vzdražnost predd­vorov, saj po njegovem delovanju valovi P v EKG zapisu izginejo. Hiperkaliemija kot vzrok smrti poskusne živali ni zadostna. Rezultati raziskave dovoljujejo sklep, da ekvinatoksin I pov­zroči akutno nekrozo srčne mišice, ki je poleg pljučnega edema v veliki meri odgovorna za smrt poskusne živali.

Avtorji: Giacomelli Valentina Otja

Ključne besede: morska vetrnica, toksinologija, elektrokardiografija, krvni pritisk, pletizmografija, citotoksini

Citiranje: Med Razgl. 1997; 36: 437–64.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki