SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Izražanje encimov ciklooksgenaza-1 in ciklooksigenaza-2 v zdravem srcu in v srčnem infarktu pri človeku

Izvleček:

Ciklooksigenaza (COX) je ključni encim pri nastajanju prostanoidov, ki vplivajo na številne celične funkcije. Poznamo dve izoformi COX, to sta COX-1 in COX-2. V naši nalogi smo dolo­čili izražanje obeh izoform COX v zdravem srcu in v srčnem infarktu pri človeku. Predvidevali smo, da je COX-1 prisotna predvsem ali izključno v zdravem srcu, COX-2 pa v srčnem infark­tu. Raziskava je bila narejena na obdukcijskih vzorcih srca, ki smo jih razdelili v dve skupini: v prvi so bili vzorci srca 10 zdravih oseb, ki so umrle v prometnih nesrečah, v drugi pa obduk­cijski vzorci srca 35 bolnikov, ki so umrli za posledicami srčnega infarkta. Vse vzorce smo obarvali s hematoksilinom in eozinom, COX-1 in COX-2 smo prikazali z imunohistokemično metodo. V zdravem srcu je COX-1 izražena v žilah in endokardu, v miocitih pa ne; COX-2 v zdravem srcu večinoma ni prisotna ali pa le v redkih miocitih. V srčnem infarktu se v miocitih spro­ži sinteza COX-2, ne pa tudi COX-1. Obe izoformi sta prisotni v sestavinah granulacijskega tkiva in veziva; reakcija na COX-1 je intenzivna in skoraj razpršena, reakcija na COX-2 pa žarišč­na. Na podlagi teh rezultatov sklepamo, da je za uravnavanje homeostaze v srcu v celoti odgovorna COX-1. Vnetno reakcijo ob srčnem infarktu verjetno posreduje predvsem COX-2, pri celjenju in nastanku brazgotine po SI pa sodelujeta obe izoformi, vendar je verjetno vlo­ga COX-1 pomembnejša kot vloga COX-2.

Avtorji: Jermol Urška, Gartner Urška

Ključne besede: srčni infarkt - encimologija, prostaglandin - endoperoksidna sintaza, avtopsija

Citiranje: Med Razgl. 2006; 45: 237–52.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki