SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Kaj moramo vedeti o zdravniški poklicni etiki pri delu z ljudmi

Izvleček:

Pouk o medicinski etiki in deontologiji, ki je vključen v študijske programe vseh večjih medi­cinskih fakultet v Evropi in ZDA, ima tudi na Slovenskem lepo zgodovino. Ker živimo v dobi novih tehnologij, globalizacije in hitrega napredka znanosti, se sodobni zdravnik nenehno soo­ča z novimi strokovnimi izzivi in hkrati novimi etičnimi ugankami. Pri njihovem reševanju smo dolžni ravnati v skladu z našimi deontološkimi pravilniki in spoštovati temeljna etična načela našega poklica, kot so dobronamernost, resnicoljubnost, neškodljivost, bolnikova samo­stojnost, pravičnost in zaupnost. Etični problemi se pojavljajo predvsem takrat, ko iz različnih razlogov ravnamo v nasprotju s temi načeli in so pri vsakdanjem delu pogosto spregledani. Strokovno neoporečno delo, spremljanje medicinskih dosežkov in zakonskih predpisov so odlo­čilnega pomena za ustrezno reševanje etičnih problemov in tako tudi za našo strokovno rast. Kadar naletimo na težje etične zagate, smo za mnenje dolžni povprašati izkušenejše kolege oz. strokovne in etične odbore.

Avtorji: Rade Iljaž, Tadeja Čerin

Ključne besede: poklicna etika, etični principi, etični problem

Citiranje: Med Razgl. 2004; 43: 143–51.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki