SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Klinični pomen gleženjskega indeksa

Izvleček:

Gleženjski indeks (GI) podaja razmerje med vrednostjo sistolnega arterijskega tlaka, izmer­jenega na nadlahti, in vrednostjo sistolnega arterijskega tlaka, izmerjenega na gležnju. GI je visoko občutljiv in specifičen test za ugotavljanje periferne arterijske okluzivne bolezni (PAOB), vrednosti testa pa omogočajo sklepanje na več klinično pomembnih dejavnikov. Znižan GI odraža napredovalo PAOB, napove zaplete PAOB in povečano umrljivost. Vrednosti GI so v dobri korelaciji s koronarno in cerebrovaskularno aterosklerozo, hkrati pa so dober neinvazivni pokazatelj prisotnosti ateroskleroze, predvsem koronarne. Klinično pomembni opažanji pri osebah z znižanimi vrednostmi GI sta večje tveganje za akutne koronarne dogodke in večja umrljivost. Pomembnost pripisujejo tudi opažanju pri starejših ljudeh z znižanim GI, ki se jim razvijejo od klavdikacijskih bolečin neodvisne specifične motnje gibljivosti in hoje. Eno­stavnost in velika napovedna vrednost govorita v prid smiselnosti uporabe GI kot sestavnega dela klinične ocene kardiovaskularne ogroženosti bolnikov. Vse kaže, da bi pri osebah z ugotovljeno znižano vrednostjo GI morali izvajati ukrepe za preprečevanje napredovanja aterosklerotičnih sprememb.

Avtorji: Šabovič Mišo

Ključne besede: arterijske okluzivne bolezni - diagnostika, krvni pritisk, roka, gleženj

Citiranje: Med Razgl. 2003; 42: 251–5.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki