SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Korelacija bakterijske sestave subgingivalnega plaka z globino sondiranja in s stopnjo indeksa krvavitve pri sondiranju

Izvleček:

Avtorica je ugotavljala korelacijo med kliničnimi kazalci, kot so globina sondiranja, indeks papilarne krvavitve in sestava bakterij v subgingivalni flori obolelih predelov. Pregledali smo 23 pacientov z diagnozo parodontitisa in jim odvzeli 106 vzorcev. Pri kliničnem pregledu smo merili: indeks plaka, indeks papilarne krvavitve, gingivalni indeks in globino sondiranja. Za določanje sestave subgingivalne flore smo uporabili mikroskopiranje v temnem polju. V klinično zdravih predelih smo našli manj gibljivih bakterij kot v obolelih. Ugotovili smo, da obstajajo med globino sondiranja, stopnjo indeksa papilarne krvavitve in stopnjo indeksa plaka ter odstotkom gibljivih bakterij pozitivne, statistično značilne korelacije (r = 0,18; 0,30; 0,27). Med naštetimi indeksi in odstotkom spirohet obstajajo pozitivne, statistično značilne korelacije (r = 0,22; 0,32; 0,24) ter negativne statistično značilne korelacije (r = -0,23; 0,26; -0,30) med indeksi in odstotkom kokov. Kadar je prisotna krvavitev pri sondiranju (kot znak vnetja) in kadar globina sondiranja presega 3 mm, je rast odstotka bakterij najbolj vidna.

Avtorji: Lah Sandra

Ključne besede: parodontalni žep-mikrobiologija, bakterija, gingiva-krvavitev

Citiranje: Med Razgl. 1991; 30: 329–42.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki