SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Kvantitativna analiza slike, stereologija in astereologija v medicini

Izvleček:

Slika je dvodimenzionalna upodobitev trodimenzionalnega objekta. Če je nastala s fizičnim ali optičnim rezanjem, omogoča stereološko analizo, če pa je nastala s projekcijo s površja ali z raznih ravni v notranjosti objekta, dovoljuje le astereološko analizo. Stereologija je multidisciplinarna metodologija o postopkih, ki omogočajo kvantitativne ocene trodimenzionalne notranje zgradbe teles iz dvodimenzionalnih presekov skoznje. Relativne spremenljivke (gostote) so količine kake sestavine na prostorninsko enoto, absolutne (totalne) spremenljivke pa kažejo količino določene strukture v vsem proučevanem telesu; iz dveh ali več relativnih in/ali absolutnih spremenljivk lahko izračunamo izvedene spremenljivke. Pri načrtovanju stereološke analize v zgodnji fazi izdelamo hierarhični model in za vsako sestavino določimo referenčni prostor. Z vzorčenjem iz vse populacije možnih polj izberemo vzorec določenega števila polj, ki je reprezentativen za vso populacijo. Pri anizotropnih objektih, katerih sestavine so urejene v prednostni smeri, so potrebni posebni postopki. Testni sistemi so merski instrumenti za ročno stereološko analizo; pred uporabo jih moramo umeriti (kalibrirati) za določen objektiv. Merske metode (testi) morajo biti ustrezno natančne in gospodarne. Stereološko analizo olajšajo polavtomatske (optomanualne) ali avtomatske naprave. Pomembno je poznati vire napak pri stereološkem delu. Astereologija pa je metodologija za semikvantitativno analizo slik, nastalih na neravnem površju, ki ne dovoljuje interpretacije v trodimenzionalnem prostoru. Kvantitativna analiza slike ter stereološke in astereološke metode se uporabljajo predvsem v normalni in patološki histologiji, vedno bolj pa prodirajo tudi v kliniko, zlasti v radiološko diagnostiko. Omogočajo natančen in kvantificiran vpogled v notranjo zgradbo organizma in njegovih delov, računanje korelacij z biokemičnimi in fiziološkimi podatki ter matematično-statistična sklepanja.

Avtorji: Kališnik Miroslav

Ključne besede: histološke tehnike-metode, stereologija, astereologija

Citiranje: Med Razgl. 1991; 30: 563–82.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki