SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Logopedska obravnava bolnikov s Parkinsonovo boleznijo

Izvleček:

Parkinsonova bolezen je degenerativna nevrološka bolezen, ki pri svojem napredovanju pogo­sto prizadene sposobnosti sporazumevanja (verbalnega, neverbalnega, pisnega). Te motnje so prisotne pri polovici oziroma pri treh četrtinah bolnikov. Pogost spremljevalec te bolezni so tudi motnje požiranja: opazimo jih pri približno 50 % bolnikov. Parkinsonovo bolezen lah­ko spremljajo tudi številne druge motnje, kot so: oteženo branje, motnje pomnjenja, hitra utrudljivost, motena motorika dominantne roke in podobno. Te motnje dodatno otežujejo tako sporazumevanje kot tudi požiranje bolnika. Osnovni cilj logopedske obravnave je vzdr­ževanje in vzpodbujanje prizadetih sposobnosti in s tem zmanjševanje socialne osamitve teh bolnikov. Na Inštitutu RS za rehabilitacijo poteka logopedska obravnava bolnikov s Parkinso­novo boleznijo v okviru programov kompleksne rehabilitacije (fizioterapija, delovna terapija, psihološka in socialna obravnava, idr.). Poteka ob stalnem sodelovanju logopeda z drugimi člani strokovnega tima in bolnikovimi svojci.

Avtorji: Ogrin Maja

Ključne besede: Parkinsonova bolezen, motnje sporazumevanja, funkcionalna prizadetost

Citiranje: Med Razgl. 2000; 39: 313−7

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki