SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Molekularna diagnostika tuberkuloze – upanje ali iluzija?

Izvleček:

Tuberkuloza ponovno postaja velik zdravstveni problem, saj število obolelih v svetu v zadnjih letih narašča, povečuje pa se tudi število sevov Mycobacterium tuberculosis, odpornih proti več antituberkulotikom. Metode molekularne mikrobiologije vzbujajo največ upanja za izboljšanje in odpravo nekaterih pomanjkljivosti klasične laboratorijske diagnostike tuberkuloze. Med molekularnimi metodami so najbolj razvite in raziskane različne tehnike pomnoževanja majhnih (za določen mikroorganizem) značilnih delcev nukleinskih kislin in vitro. Te tehnike v primerjavi s klasičnimi mikrobiološkimi metodami skrajšajo čas do postavitve diagnoze z nekaj tednov na le nekaj ur. Žal njihova občutljivost zaenkrat še zaostaja za klasičnimi metodami. Uporaba molekularnih metod ni omejena le na izboljšanje laboratorijske diagnostike tuberkuloze, temveč obeta tudi hitrejšo in zanesljivejšo identifikacijo mikobakterij in hitrejše odkrivanje sevov M. tubercu- losis, odpornih proti antituberkulotikom. Uporabna vrednost molekularnih metod na področju epidemiologije tuberkuloze je že sedaj neprecenljiva. Namen našega prispevka je kratka predstavitev različnih metod pomnoževanja nukleinskih kislin, ki jih uporabljamo za odkrivanje bacilov tuberkuloze, prikaz najpogostejših težav pri uporabi ter predstavitev treh komercialno dostopnih diagnostičnih kompletov, ki temeljijo na verižni reakciji s polimerazo ali na pomnoževanju, posredovanem s prepisovanjem RNA.

Avtorji: Žolnič Dovč Manca, Poljak Mario, Seme Katja

Ključne besede: tuberkuloza – diagnostika, polimerazna verižna reakcija, bakterijska RNA, tehnike molekularnih sond

Citiranje: Med Razgl. 1996; 35: 501–12.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki