SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Morfološke spremembe med apoptozo

Izvleček:

Apoptoza, imenovana tudi programi­rana celična smrt, je ena od oblik celične smrti, ki ima odločilno vlogo v homeostazi tkiv. Poleg tega pa je vpletena tudi v številna patološka sta­nja, kot so tumorji, avtoimunske bolezni in viru­sne okužbe. Morfološke spremembe apoptoze so skrčenje celice, zgostitev jedrnega kromatina in oblikovanje apoptotskih telesc. Apoptoza je genetsko nadzorovan proces celične smrti, ka­terega biokemično ozadje je delovanje različnih encimov, od endonukleaz, ki cepijo jedrno DNA, do transglutaminaz, ki so odgovorne za obliko­vanje apoptotskih telesc. Apoptoza predstavlja v večceličnih organizmih čist in zadosten meha­nizem za odstranjevanje nezaželenih celic, ki so ali nastale v višku, bile poškodovane, ali katerih naloge niso več potrebne.

Avtorji: Štiblar Martinčič Draga

Ključne besede: apoptoza - morfologija fiziologija, imunohistološke metode

Citiranje: Med Razgl. 1998; 37: 191–8.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki