SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Namen in delovanje

‘Mladost prislovično premika gore; pri uredniškem delu novi študenti uredniki želijo spreminjati svet, uveljavljati lastne zamisli, preverjati samega sebe, določati meje svojih zmožnosti.’ je zapisala prof. Zvonka Zupanič-Slavec, zgodovinarka medicine, v pregledu zgodovine Medicinskih razgledov ob 40. obletnici njihovega obstoja. In prav taka misel je leta 1962 vodila kopico nadebudnih študentov medicine k izdaji prve številke te, še danes priznane strokovne medicinske revije. Revijo je tiskala Triglavska tiskarna v Ljubljani, sedež uredništva pa je bil na Vrazovem trgu 2 v že takrat znamenitem ‘Pajzlu’.

Medicinski razgledi so svojo pot začeli kot strokovno glasilo, kjer so se objavljala najboljša strokovna dela študentov medicine in stomatologije, s tem pa hkrati spodbujali k uspešnejšem delu na tem področju. K sodelovanju so bili od vsega začetka vabljeni tudi profesorji, ki so s svojimi prispevki pomagali k razumevanju in učenju posameznih medicinskih področij, ki so bila revno pokrita s študijsko literaturo. V samem začetku so bili Razgledi tudi ‘politično glasilo’ katerega namen je bil objavljati družbenopolitična vprašanja, ki so bila v neposredni zvezi z zdravstvom.

Od leta 1962 pa vse do danes se je ohranila tradicija izhajanja štirih številk revije letno. Zgradba revije se je v njeni bogati 47-letni zgodovini spreminjala in posodabljala, predvsem glede razmerij med raziskovalnimi in preglednimi članki ter prispevki študentov in učiteljev. Včasih so se v Razgledih objavljale tudi knjižne recenzije.

Pomembno je poudariti, da so uredniki in sodelavci Medicinskih razgledov prostovoljci, in sicer študentje medicine in stomatologije, ki so za svoj trud in kvalitetno profesionalno delo nagrajeni predvsem s kopico pohval s strani profesorjev, drugih strokovnih sodelavcev in pa tudi kolegov študentov, katerim je v prvi vrsti revija tudi namenjena.

Prešernove naloge študenti medicine in stomatologije pripravljajo od leta 1949. V Medicinskih razgledih že od začetka objavljamo raziskovalne članke, spisane na podlagi teh nalog. Tako Medicinski razgledi omogočajo krepiti znanstvenoraziskovalni interes med študenti, obenem pa jim pomagajo pri strokovnem uveljavljanju.

Medicinski razgledi so dobili dodaten strokoven pomen z izdajanjem tako imenovanih suplementov, to je zbornikov srečanj z različnih kongresov in seminarjev zobozdravnikov in zdravnikov različnih medicinskih strok. S tem je bilo reviji izkazano zaupanje za odgovorno in profesionalno delo in je dodatna potrditev, da je delo njenih ustvarjalcev v že uveljavljenih zdravniških krogih opaženo, spoštovano in cenjeno. V 35. letih smo pripravili več kot 140 suplementov.

Ni prezreti, da se v okviru Medicinskih razgledov izdajajo tudi učbeniki, ki so temeljni študentovi pripomočki. Na žalost smo še vedno priča dejstvu, da je slovenska tiskana medicinska beseda redka in vsaka nova pridobitev v obliki knjige ali skript je neprecenljivega pomena. Nekateri med izdanimi učbeniki so doživeli tudi več ponatisov, skozi leta pa prihajajo novi.

Medicinski razgledi so recenzirana strokovna revija, ki si utira pot v že 48. izdajalsko leto in je prerasla v eno izmed največjih slovenskih biomedicinskih revij. Obseg revije se je v tem času razširil. V reviji so sedaj poleg preglednih objavljani tudi raziskovalni in strokovni članki s širokega področja biomedicine ter prikazi primerov iz klinične prakse. Revijo indeksirajo zbirke kot so Biomedicina Slovenica, Chemical Abstracts, Bowker International, Biological Abstracts in druge.

Člani uredništva smo ambiciozni študentje medicine in dentalne medicine, ki smo znanje pridobili od starejših kolegov in ga bomo tudi v prihodnje prenašali na mlajše. Zadali smo si cilj, da stopimo v korak s časom in Medicinske razglede prenesemo na svetovni splet, kjer jih ravnokar berete.

Uredništvo Medicinskih razgledov, maja 2009

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki