SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Oblika eritrocita in njegova deformabilnost pri spremenjenih zunanjih pogojih

Izvleček:

Med pretakanjem krvi morajo eritrociti stalno spreminjati svojo obliko, zato je njihova defor­mabilnost ena njihovih osnovnih lastnosti. V raziskavi smo skušali ugotoviti vlogo podmem- branskega beljakovinskega ogrodja pri mehanski stabilnosti eritrocitov. Predvidevali smo, da bodo spremenjene mehanske lastnosti ogrodja vplivale na deformabilnost membrane eritro­cita. Membranske lastnosti, ki pogojujejo deformabilnost eritrocitov, smo zasledovali z opa­zovanjem spremembe oblike, ki jo eritrociti zavzamejo ob spreminjanju zunanjih pogojev. Za spreminjanje oblike eritrocitov smo uporabili natrijev salicilat, ki spremeni bikonkavni disk, to je fiziološko oblika eritrocita, v ehinocit-kroglo s številnimi membranskimi izrastki. Nato smo utrdili podmembransko beljakovinsko ogrodje z diamidom in ponovno opazovali spre­membo oblike ob dodatku natrijevega salicilata. Rezultati so pokazali, da diamid zmanjša defor­mabilnost eritrocitove membrane. Zmanjšanje je odvisno od koncentracije diamida. Deformabilnost membrane je določena z mehanskimi lastnostmi podmembranskega belja- 23 kovinskega ogrodja. Zmanjšanje deformabilnosti je posledica utrditve ogrodja.

Avtorji: Smrkolj Tomaž

Ključne besede: eritrociti - učinki zdravil, eritrocit deformabilnost, natrijev salicilat, diamid

Citiranje: Med Razgl. 2000; 39: 23–31.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki