SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Odkrivanje trombofilije v družinah bolnikov z vensko trombozo

Izvleček:

Med prirojeno trombofilijo, stanje, ki povečuje nagnjenje k venski trombozi, uvrščamo pomanj­kanja antitrombina III, beljakovin C in S ter neodzivnosti na aktivirano beljakovino C. Številna vprašanja o vplivu prirojene trombofilije na družinsko pojavljanje venske tromboze še niso odgovorjena. Znano je, da prisotnost prirojene trombofilije sama po sebi ne vodi nujno do venske tromboze, pogosto so za njen nastanek potrebni dodatni sprožilni dejavniki. V razi­skavi smo ugotavljali prisotnost prirojene trombofilije in venske tromboze v družinah bolnikov, ki so že utrpeli vensko trombozo in imajo prirojeno trombofilijo. Iskali smo more­bitne razlike v bioloških lastnostih in vrednostih hemostatskih in hematoloških testov med osebami s prirojeno trombofilijo, ki so doživele vensko trombozo in asimptomatskimi nosil­ci trombofilije. Proučevali smo tudi pogostost izpostavljenosti sprožilnim dejavnikom, ki so povezani z nastankom venske tromboze.

V raziskavo smo vključili 14 bolnikov s prebolelo vensko trombozo (8 žensk, 6 moških, starih od 25 do 50, poprečno 41 let), pri katerih smo v obdobju po preboleli akutni venski trombozi ugotovili prirojeno trombofilijo. K raziskavi smo pritegnili 34 bližnjih bolnikovih sorodnikov (15 žensk, 19 moških, starih od 11 do 80 let, poprečno 44 let). Pri vseh preisko­vancih smo merili aktivnost antitrombina III, beljakovin C in S ter neodzivnost na aktivirano beljakovino C. Merili smo tudi aktivirani parcialni tromboplastinski čas, trombinski čas, fibri­nogen, protrombinski čas, lupusne antikoagulante, D-dimere ter osnovne hematološke parametre. Ovrednotili smo pogostost bolnikove izpostavljenosti dejavnikom tveganja za nasta­nek venske tromboze, med katere smo uvrstili imobilizacijo uda, mirovanje dlje kot tri dni, nedavno operacijo, oralno kontracepcijo, nosečnost in porod.

Pri 11 od 14 bolnikov z vensko trombozo (79 %) smo ugotovili neodzivnost na aktivirano beljakovino C, pri 3 od 14 (21 %) pa pomanjkanje antitrombina III. Med pregledanimi sorod­niki bolnikov z neodzivnostjo na aktivirano beljakovino C smo pri 12 od 23 (52 %) odkrili isto pomanjkanje. Tudi pri 3 od 11 (27 %) pregledanih sorodnikov bolnikov s pomanjkanjem anti­trombina III smo ugotovili isto obliko prirojene trombofilije. Med sorodniki bolnikov z neodzivnostjo na aktivirano beljakovino C ni nihče utrpel venske tromboze, 1 sorodnik s pomanjkanjem antitrombina III je imel vensko trombozo. Pri 2 sorodnikih, ki sta doživela vensko trombozo nismo odkrili prirojene trombofilije. Med sorodniki so le 3 preboleli ven­sko trombozo.

Avtorji: Hudournik Barbara, Oštir Aljoša

Ključne besede: tromboflebitis, trombofilija − diagnostika − genetika, krvni koagulacijski testi

Citiranje: Med Razgl. 2000; 39: 255−70.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki