SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Okužba sečil pri dojenčkih in majhnih otrocih

Izvleček:

V preglednem članku o okužbi sečil pri dojenčkih in majhnih otrocih avtorja opredelita osnov­ne pojme izrazoslovja, prikažeta pogostnost in patogenezo bolezni ter raznolikost klinične slike. Posebej poudarita, da je osnova za zdravljenje natančna diagnoza, ki temelji na urinokultu­ri primerno odvzetega vzorca seča. Poudarita potrebo po zgodnjem zdravljenju, zlasti pri otrocih v prvem letu starosti. Opisani so zdravljenje, napoved izida bolezni ter slikovne in funkcij­ske preiskave po preboleli okužbi sečil. Prikazano je priporočeno zaporedje preiskav. Vsebina članka je usklajena in potrjena na strokovnem kolegiju Kliničnega oddelka za nefrologijo Pedia­trične klinike in predstavlja doktrinarno stališče. V pričujočem članku z izrazom okužba sečil pojmujemo bakterijsko okužbo sečil pri dojenčkih in majhnih otrocih, razen tam, kjer je pose­bej poudarjeno, da sta etiologija bolezni ali starost bolnikov drugačna.

Avtorji: Kersnik Levart Tanja, Kenda Rajko

Ključne besede: sečila okužbe, bakterijske okužbe, dojenček, otrok predšolski

Citiranje: Med Razgl. 2005; 44: 299−313.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki