SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Okužbe s kandido v dermatologiji

Izvleček:

Rod Candida vključuje več kot 100 vrst, od katerih večina ne gostuje na človeku. Med kvasovkami je najpogostejša Candida albicans, ki povzroča 90 % vseh kvasničnih okužb. To glivo zasledimo v prebavnem traktu kot del nor­malne flore, tako pri človeku kot tudi pri drugih živalskih vrstah. Večina kvasovk je dimorfnih gliv, ki so sposobne poleg kvasnične oblike tvoriti še psevdohife. Pri zmanjšani splošni ali lokalni obrambni sposobnosti gostitelja se začne Can­dida razmnoževati in preide iz saprofitne v zajedalsko fazo. Takrat lahko povzroči številne bo­lezenske spremembe na koži in sluznicah, v huj­ših primerih tudi na notranjih organih. Pomem­ben je laboratorijski dokaz povzročitelja v nativnem preparatu in kulturi, redkeje uporabljamo se­rološke preiskave. Pri zdravljenju je treba izklju­čiti ali omiliti predisponirajoče dejavnike. Zdrav­ljenje je običajno lokalno, včasih se izvaja še si­stemsko peroralno zdravljenje z antimikotiki.

Avtorji: Popovič Ranka

Ključne besede: kandidiaza

Citiranje: Med Razgl. 1995; 34: 87–99.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki