SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Osnove pozitronske emisijske tomografije

Izvleček:

Pozitronska emisijska tomografija je neinvazivna preiskovalna metoda v medicini, s katero merimo trodimenzionalno porazdelitev biološko aktivne substance, označene s sevalcem pozitronov, v živem organizmu. Je diagnostična tehnika, komplementarna rentgenski tomografiji in jedrski magnetni resonanci, saj daje podatke o delovanju in ne le o morfologiji tkiva. Temelji na hkratni zaznavi dveh pri anaihilaciji izsevanega pozitrona nastalih fotonov v prostoru okoli preiskovanca s scintilacijsko kamero ali z večžičnimi proporcionalnimi komorami s fotonskimi pretvorniki, ki jih izdelujemo na inštitutu Jože Štefan. Sevalci pozitronov so večinoma izotopi elementov, ki so gradniki organskih snovi, kar daje široko paleto možnosti označevanja biomolekul in študija raznovrstnih fizioloških procesov. Poznavanje kinetičnih modelov procesov in teorije razdelkov omogoča tudi njihovo kvantifikacijo, kar je temelj tovrstne diagnostike. Nam je dostopen izotop 18F in z njim označena alkana 2–deoksi–D–glukoza in 3–deoksi–D–glukoza, s katerima lahko merimo pretok krvi skozi tkivo, hitrost presnove glukozev nbjem in prepustnost krvnomožganske pregrade. Naše študije bodo zaenkrat obsegale temeljne poskuse na živalih, skušamo pa razviti nove označene snovi in ustrezne kvantifikacijske modele.

Avtorji: Potočnik Nejka

Ključne besede: tomografija emisijska računalniška-metode

Citiranje: Med. Razgl. 1993; 32: 457–470.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki