SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Otroci, rojeni po oploditvi z biomedicinsko pomočjo

Izvleček:

Od uvedbe oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) se nekateri sprašujejo, ali bi način oploditve lahko neugodno vplival na potek nosečnosti in na izid pri otroku. Danes obstaja­jo prepričljivi dokazi le za večjo pogostnost mnogoplodnih nosečnosti, bodisi kot posledica prenosa več zarodkov ali delitve zarodka po prenosu v maternico. Mnogoplodna nosečnost pa je povezana s povečanim tveganjem za prezgodnji porod in posledično z večjo obolevnostjo in umrljivostjo novorojenčka. Glede na raziskave je tudi pri enojčkih po OBMP tveganje za prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo in zahiranost večje kot pri vrstnikih, rojenih po spon­tani oploditvi. Pri plodovih in otrocih po oploditvi z metodo neposrednega vnosa semenčice v citoplazmo jajčne celice naj bi bilo več prirojenih napak, vendar ni dokazov, ali gre za posle­dico metode same ali za posledico dejavnikov, povezanih z neplodnostjo staršev, ali prepletanja obeh vzrokov. Za nekatere od izidov (pojav redkih epigenetskih okvar, za nekatere bolezni novorojenčka, prirojene napake, retinoblastom in razvojni zaostanek) danes podatki niso zanes­ljivi, saj niso bili potrjeni z rezultati ciljanih raziskav, ki bi vključevale dovolj veliko število otrok za določen izid. Zelo malo je dokazov, da bi OBMP lahko pomenila večje tveganje za razvoj rakavih in kroničnih bolezni, za učne in vedenjske motnje ali da bi lahko vplivala na kasnejšo plodnost potomcev. Velike, pravilno načrtovane raziskave z dolgotrajnim spremlja­njem bodo v prihodnosti omogočile razločevati učinke zdravljenja od vplivov neplodnosti ter pokazale področja, kjer bi lahko postopke OBMP še izboljšali in s tem zmanjšali tveganje za neugoden izid pri otroku.

Avtorji: Lilijana Kornhauser Cerar, Eda Vrtačnik Bokal, Tomaž Tomaževič, Maja Pestevšek, Tanja Premru Sršen, Sara Korošec

Ključne besede: oploditev in vitro, plod prenos, nosečnost mnogoplodna, dojenčki z nizko porodno težo, dojenčki umrljivost, novorojenčki bolezni

Citiranje: Med Razgl. 2005; 44: 63–9.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki