SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Ovire sodelovanja bolnikov pri zdravljenju

Izvleček:

Sodelovanje bolnika pri predpisanem zdravljenju je posebej pomembno pri kroničnih boleznih. Poudarjeno je aktivno soodločanje bolnika v postopku zdravljenja, ne le pasivno podrejanje zdravnikovim navodilom. Večina študij ocenjuje, da je pri 30-50 % bolnikov s kroničnimi boleznimi sodelovanje pri zdravljenju slabo. Meritve sodelovanja so lahko neposredne (meritev metabolitav telesni tekočini) ali posredne, kot so intervju in različne metodesamoocenjevanja. Nobena metoda žal ne daje povsem zanesljive ocene sodelovanja. Kot možni vzroki slabega sodelovanja so analizirali številne dejavnike, npr. sociodemografske značilnosti, dejavnike zdravljenja in zdravilter ekonomske spremenljivke, a večinoma je dokazana povezava šibka. Pomembna so bolnikova z zdravjem povezana prepričanja in znanje. Preizkušanih je bilo več intervencij za izboljšanje sodelovanja, med njimi uporaba raznih opomnikov, poučitev bolnikov, prilagoditev števila odmerkov, zmanjševanje praktičnih ovir, kot je npr. dostopnost do kontrol ali organizacija pomoči v družini. Posebej poudarjen je pomen dobrega odnosa med bolnikom in zdravnikom.

Avtorji: Petek Davorina

Ključne besede: sodelovanje pri zdravljenju, prepričanja, stališča, meritve sodelovanja

Citiranje: Med Razgl. 2002; 41: 321–7.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki