SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Pogostnost endometrioze pri zdravih in neplodnih ženskah

Izvleček:

Izhodišča: Endometrioza je pojav tkiva s histološkimi in funkcionalnimi značilnostmi endometrija zunaj maternične votline. Pogostnost endometrioze pri ženskah v rodni dobi brez simptomov in znakov bolezni ostaja še vedno neznana. Obolenje je verjetno najpogostejši vzrok neplodnosti oziroma zmanjšane plodnosti.

Namen: V raziskavi smo želeli ugotoviti pogostnost endometrioze v populaciji zdravih žensk in opredeliti endometriozo kot pomemben vzrok neplodnosti.

Metode: Raziskava je potekala retrospektivno. Preiskovanke smo razdelili v dve skupini. V prvi skupini je bilo 378 zdravih brezsimptomatskih žensk, ki so želele laparoskopsko sterilizaci­jo, v drugi skupini je bilo 111 primarno in sekundarno neplodnih žensk, ki jim je bila z namenom odkrivanja vzroka neplodnosti opravljena diagnostična laparoskopija. Iz osebnih popisov preisko­vank smo dobili anamnestične in laparoskopske podatke o pogostnosti in stadiju endometrioze, kliničnih simptomih in starosti preiskovank. Dobljene podatke smo primerjali med zdravimi in neplodnimi ter med primarno in sekundarno neplodnimi preiskovankami. Statistično značil­no razliko smo ovrednotili pri p < 0,05.

Rezultati: Pogostnost endometrioze v populaciji neplodnih žensk (33 %) je bila značilno višja (p = 0,01) kot v populaciji zdravih žensk (3,7 %). V obeh skupinah je bila najpogosteje ugo­tovljena minimalna endometrioza (57 in 86 %). Med skupinama primarno in sekundarno neplodnih žensk razlika v pogostnosti endometrioze ni bila statistično značilna. Endometrioza je predstavljala najpogosteje odkrito patologijo (33 %) v skupini neplodnih preiskovank.

Zaključki: Endometrioza je prisotna pri relativno veliko zdravih in je hkrati najpogoste­je odkrita patologija pri neplodnih ženskah.

Avtorji: Janez Mohar, Mojca Bohm, Andrej Vogler

Ključne besede: neplodnost žensk, endometrioza – diagnostika, laparoskopija

Citiranje: Med Razgl. 2004; 43: 193–201.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki