SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Pomen okužbe s humanimi virusi papiloma v etiopatogenezi epitelijskih novotvorb grla in požiralnika

Izvleček:

Pomembno vlogo pri nastanku in raz­voju benignih in malignih epitelijskih novotvorb spolovil in rodil, zlasti ploščatoceličnega karcinoma materničnega vratu, pripisujejo okužbi z različnimi tipi humanih virusov papiloma. Manj je raziskana etiološka povezava med okužbo s humanimi virusi papiloma in nastankom podob­nih bolezenskih sprememb ploščatoceličnega epitelija v drugih organih in organskih sistemih. V naših štiriletnih raziskavah, ki smo jih usme­rili predvsem na ploščatocelične papilome in kar­cinome grla in požiralnika ter epitelijske hiperplastične spremembe sluznice grla s klinično sli­ko kroničnega laringitisa, smo poskušali odgo­voriti na nekatera pomembna vprašanja o po­menu okužbe s humanimi virusi papiloma v etio­patogenezi teh novotvorb. V prispevku pred­stavljamo naše dosedanje raziskave na tem področju ter nekatera novejša dognanja o po­vezavi med okužbo s humanimi virusi papiloma ter vznikom in razvojem določenih novotvorb gr­la in požiralnika.

Avtorji: Poljak Mario, Gale Nina, Kambič Vinko, et al.

Ključne besede: grlo novotvorbe – etiologija, požiralnik novotvorbe – etiologija, papilomavirus humani

Citiranje: Med Razgl. 1995; 34: 51–78.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki