SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Povezava med dolžino intervala QTc, prekatno ektopično aktivnostjo in ultrazvčno ugotovljenimi motnjami gibljivosti sten levega prekata pri bolnikih s svežim srčnim infarktom

Izvleček:

V naši nalogi smo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja: – ali je interval QTc daljši pri bolnikih s svežim srčnim infarktom (SSI), ki imajo ultrazvočno ugotovljen večji indeks prizadetosti gibljivosti sten levega prekata (IGLP), – ali so bolniki z daljšim intervalom QTc nagnjeni k pogostejšim in kompleksnejšim prekatnim motnjam srčnega ritma, – ali so bolniki z ultrazvočno ugotovljeno hujšo prizadetostjo gibljivosti sten levega prekata nagnjeni k pogostejšim in kompleksnejšim prekatnim motnjam srčnega ritma. Pri 40 bolnikih s 4 dni starim srčnim infarktom smo ocenjevali gibljivost sten levega prekata in merili dolžino intervala QTc v standardnih EKG odvodih, ki so ustrezali mestu srčnega infarkta. Hkrati smo snemali tudi 24-urni EKG in ga ocenjevali po Lownovi razvrstitvi. Ugotovili smo, da obstaja dobra odvisnost med IGLP in dolžino intervala OTc v elektrokardiografskem odvodu, ki ustreza lokalizaciji SSI (r = 0,75; p < 0,001), predvsem pri skupini bolnikov s sprednjestenskim infarktom (r = 0,94; p< 0,001). IGLP je bil večji pri bolnikih z večjo stopnjo (Loven 3–5) prekatne ektopične aktivnosti (p < 0,05). Med dolžino intervala QTc in stopnjo prekatne ektopične aktivnosti nismo našli statistične povezave. Sklepamo, da sta dolžina intervala QTc in prekatna ektopična aktivnost lahko pokazatelja okvarjene gibljivosti, in s tem sistolne funkcije levega prekata. Podaljšan QTc inteval pa ne napoveduje hujših prekatnih motenj srčnega ritma.

Avtorji: Borštnar Simona, Stipanovič Ksenija

Ključne besede: miokardni infarkt, elektrokardiografija, ehokardiografija, interval QT, prekatna ektopična aktivnost, motnje gibljivosti sten levega prekata

Citiranje: Med Razgl. 1991; 30: 187–98.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki