SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Prehrana in zdravje v Sloveniji

Izvleček:

Zdravje prebivalcev v Sloveniji, ki smo ga ocenili s prezgodnjo splošno in specifično umrljivostjo ter dolgostjo življenja, zaostaja za državami EU. V vzhodnem delu Slovenije, kjer prevladuje kmečko prebivalstvo, stara industrija, večja brezposelnost in nižja izobrazba, živijo ženske v povprečju dve leti, moški pa tri leta manj kakor na zahodu države, kjer je življenjska raven višja. Namen naše raziskave je, da na osnovi obstoječih statističnih podatkov in raziskav o zdravju in prehrani Slovencev ocenimo zdravje v povezavi s prehrano, s ciljem, da potrdimo hipotezo o pomembnem vplivu prehrane na zdravje Slovencev.

Povezava med specifično stopnjo umrljivosti (ishemična bolezen srca in rak na prebavilih) in načinom prehrane med posameznimi regijami Slovenije kaže večjo umrljivost s povečano količino celokupnih in nasičenih maščob in znižano umrljivost s povečano količino sadja in zelenjave v prehrani Slovencev. Visoko statistično pomembno povezavo pa smo ugotovili samo pri raku prebavil v populaciji žensk, starih nad 60 let (p < 0,05); statistično pomembna povezava pa je bila celo bolj izražena (p < 0,02), pri upoštevanju razmerja med sadjem in zelenjavo ter celokupnimi maščobami.

Povezava med umrljivostjo zaradi bolezni obtočil prebivalcev slovenskih občin pa kaže obratno povezavo z dohodkom in izobrazbo in premosorazmerno z dohodkom, ne pa z izobrazbo Slovencev, in sicer pri umrljivosti za rakom. Prav zaradi tega bi morali bolj povdarjati zdravo prehrano prebivalcem z nižjo izobrazbo in nižjimi dohodki.

Avtorji: Pokorn Dražigost, Koch Verena, Ribič Hlastan Cirila

Ključne besede: prehrana, umrljivost, vzrok smrti, življenjska doba pričakovana, telesna masa indeks, socioekonomski faktorji, hranjenje navade

Citiranje: Med Razgl. 2003; 42: 29–46.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki