SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Preventivno delovanje naravnih antioksidantov na nastanek kožnega raka pod vplivom ultravijoličnih žarkov

Izvleček:

Pogostost nemelanomskega kožnega raka narašča in primarna preventiva, vključno z uporabo varovalnih izdelkov za sončenje, se je pokazala kot neustrezna. Kožni rak je močno povezan s kronično izpostavljenostjo soncu. Ultravijolični B-žarki lahko sprožijo nastanek kožnih tumor­jev z neposrednimi poškodbami DNA, mutacijami tumorsupresorskih genov in protoonkogenov, medtem ko ultravijolični A-žarki povzročajo kožnega raka predvsem posredno, preko nastan­ka reaktivnih kisikovih in dušikovih spojin, kot so superoksidni anion, hidroksilni radikal, vodikov peroksid, dušikov oksid in drugi. Ultravijolično sevanje povzroča tudi vnetje in imunosupresijo v koži. Članek podaja pregled možnosti preventive kožnega raka s spojinami biogenega in naravnega izvora. Zanimiva možnost zaščite je krepitev endogenega sistema antioksidan­tov z nanosom na kožo bodisi encimskih bodisi neencimskih antioksidantov. Med pomembnejše encimske antioksidante sodijo glutation peroksidaza, katalaza, superoksid dismutaza in hem oksigenaza, med neencimske pa glutation, vitamina C in E, P-karoten, ubikinon in melanini. Močno antioksidativno delovanje izkazujejo tudi številne spojine, ki se nahajajo v užitnih rastlinah. V slednjo skupino uvrščamo mnoge polifenole, flavonoide in aciklične karotenoide. Nekatere naravne spojine, kot so na primer kurkumin, gingerol ali kapsaicin, sicer niso antioksidanti, vendar dokazano delujejo preventivno pri kožnem raku, saj zavirajo vnetje, mutacije genov in imunosupresijo. Rezultati predkliničnih testiranj naravnih antioksidantov v preventivi kožnega raka so sicer zelo obetajoči, podatki o klinični učinkovitosti pa niso vedno prepričljivi.

Avtorji: Rozman Branka, Gašperlin Mirjana, Kristl Julijana

Ključne besede: kožni rak, ultravijolično sevanje, oksidativni stres, antioksidanti, učinkovine naravnega izvora

Citiranje: Med Razgl. 2006; 45: 141−53.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki