SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Primerjava endotelijske funkcije in magnetnoresonančnih lastnosti žilne stene med bolniki s klasično in dilatativno obliko ateroskleroze

Izvleček:

Izhodišče. Zakaj pri nekaterih bolnikih prihaja do razširitev žil, pri drugih pa se žile zaradi intraluminalnih plakov ožijo, ni jasno. Možno je, da gre za dve različni bolezni ali pa da se ateroskleroza zaradi še neznanih dejavnikov odraža na oba načina.

Namen. S primerjavo funkcije endotelija, ocenjene s testom od endotelija odvisne in neod­visne vazodilatacije, za katero je znano, da je pri aterosklerozi spremenjena, smo pri bolnikih s klasično in dilatativno obliko ateroskleroze želeli oceniti vpliv endotelija na nastanek anevri- zem. Obenem smo s primerjavo žilne stene, ocenjene z magnetnoresonančnim slikanjem (MR), med bolniki s klasično in dilatativno aterosklerozo želeli odkriti morebitne morfološke ali struk­turne značilnosti bolnikov z anevrizmami.

Preiskovanci in metode. Vključili smo 12 moških z anevrizmo poplitealne arterije (sku­pina A) in devet moških s klasično obliko ateroskleroze (skupina B). Sistemsko funkcijo endotelija smo ocenili s testom od endotelija odvisne in neodvisne vazodilatacije, strukturne in mor­fološke spremembe pa z MR poplitealne arterije na dveh nivojih.

Rezultati. Primerjava od endotelija odvisne in neodvisne vazodilatacije med skupinama ni pokazala statistično značilnih razlik. Primerjava na maščobo normirane povprečne inten­zitete signala žilne stene (NIS) ni pokazala statistično značilnih razlik niti znotraj skupine niti med skupinama. Našli smo razlike v normiranem standardnem odklonu intenzitete sig­nala žilne stene (NSD), ki nam predstavlja merilo za homogenost signala žilne stene. V skupini A smo na mestu anevrizme našli pomembno zadebelitev.

Zaključki. Pri bolnikih z anevrizmami perifernih arterij gre verjetno za enako okvaro endo- telija kot pri bolnikih s klasično aterosklerozo. Bolnikom z anevrizmo se zaradi strukturnih sprememb v steni anevrizme MR-signal žilne stene ne spremeni, čeprav pa razlike v razpr­šenosti MR-signala nakazujejo možnost, da so nekatere strukture v žilni steni pri bolnikih z anevrizmami razporejene drugače. Ugotovili pa smo, da se na mestu anevrizme žilna stena zadebeli.

Avtorji: Štalc Jurij, Tominc Uroš

Ključne besede: poplitealna arterija, anevrizma, brahialna arterija - ultrasonografija - učinki zdravil, magnetna resonanca slikovna, vazodilatacija

Citiranje: Med Razgl. 2003; 42: 229–42.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki