SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Problematika električnih in magnetnih polj v delovnem in bivalnem okolju

Izvleček:

Mehanizmi škodljivega delovanja niz­ko- in visokofrekvenčnih elektromagnetnih polj pri človeku (elektromagnetni, toplotni učinek) še niso povsem znanstveno pojasnjeni, še pose­bej pa ne preobčutljivost ljudi na 50-herčna električna in magnetna polja s poljsko jakostjo pod 50 V/m oziroma 1 pT, zato je treba, podobno kot v svetu, tudi pri nas okrepiti interdisciplinar­no raziskovalno delo zlasti v smislu proučeva­nja interakcije odmerek (jakost električnih in magnetnih polj glede na frekvenčno območje in čas delovanja) – učinek (nekumulativni in kumulativni) zlasti na ljudeh (delovno in bivalno oko­lje). Veljavnega obsega in resnosti te problematike v Sloveniji ne poznamo, še posebej poklicne ne, ker v Sloveniji še ni računalniško podprtega dr­žavnega registra sumov, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom z individualnim in epi­demiološkim spremljanjem incidence in preva­lence poklicnih zdravstvenih okvar zaradi elektromagnetnih polj.

Avtorji: Črnivec Rajko

Ključne besede: okolje izpostavljanje, elektromagnetna polja, medicina dela

Citiranje: Med Razgl. 1998; 37: 391–8.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki