SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Proučevanje naravnih gostiteljev virusa klopnega meningoencefalitisa v aktivnih in latentnih žariščih klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji

Izvleček:

Klopni meningoencefalitis je bolezen osrednjega živčevja, ki jo povzroča virus klop­nega meningoencefalitisa. Le-ta se v naravi ohranja s kroženjem med gostitelji (mali sesal­ci, divjad) in klopi. Pojavljanje klopnega menin­goencefalitisa je vezano na naravna žarišča, ki nihajo v aktivnosti. Naš namen je bil odkrivanje vrst in pogostosti okužbe malih sesalcev z viru­som klopnega meningoencefalitisa na območ­ju Gorjancev in Tenetiš. Z encimskoimunskim testom smo v serumih živali ugotavljali specifič­na protitelesa. Prisotnost virusa pa smo nepo­sredno dokazovali z metodo verižne reakcije s polimerazo. Protitelesa proti virusu klopnega meningoencefalitisa smo dokazali v 8,3 % seru­mov, virusni genom pa v 45,9 % pregledanih ži­vali. Ugotavljamo, da le z dokazovanjem prisotnosti protiteles ni mogoče oceniti stopnje okuženosti malih sesalcev. Dokazali smo, da je v Sloveniji rumenogrla miš primarni gostitelj vi­rusa klopnega meningoencefalitisa in da ni razlik v stopnji okuženosti med različno aktivnimi žarišči. Metoda verižne reakcije s polimerazo, ki smo jo prvi uporabili za dokazovanje virusa klopnega meningoencefalitisa v naravnih gosti­teljih, je primerna za oceno naravnega žarišča klopnega meningoencefalitisa.

Avtorji: Malovrh Tomaž, Marc Mateja

Ključne besede: encefalitis virusni klopni, bolezen rezervoarji, imunoencimske tehnike, polimerazna verižna reakcija

Citiranje: Med Razgl. 1997; 36: 465–78.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki