SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Psihopatologija duševno manj razvitih otrok

Izvleček:

Vprašanje duševnega zdravja duševno manj razvitih otrok se postavljav ospredje v zadnjih dvajsetih letih, ko pričenjamo govoriti o “dvojni diagnozi”, torej soobstajanju duševnih motenj in duševne manjrazvitosti. Zaradi relativne nerazvitosti področja ostaja še veliko nejasnosti na področjih razpoznave duševnih motenj, njihovih vzrokov, dejavnikov, ki vplivajo nanje, ter njihove zdravstvene obravnave. V raziskavi smo poskušali ugotoviti, ali se duševno manj razviti otroci po svojih telesnih in socialnih značilnostih razlikujejo od duševno ustrezno razvitih otrok. Obenem so nas zanimali vplivi različnih demografskih, telesnih in socialnih dejavnikov na stopnje duševne manjrazvitosti in na pojavljanje duševnih motenj pri njih. V raziskavo smo vključili 46 duševno manj razvitih otrok in 50 duševno ustrezno razvitih otrok. Znake duševnih motenj smo pri duševno manj razvitih otrocih iskali z uporabo vprašalnika Developmental Behavior Checklist, ki so ga izpolnjevali razredni učitelji otrok. Rezultati potrjujejo klinično in raziskovalno uporabnost vprašalnika, ugotovljene povezave pa nakazujejo sočasnost in soodvisnost telesnih dogajanj, socialnih vplivov, duševne manjrazvitosti in duševnih motenj tako v razvoju kot v sedanjem zdravstvenem stanju otrok.

Avtorji: Havliček Tomo, Bon Jurij

Ključne besede: duševna zaostalost - psihologija, psihološki testi

Citiranje: Med Razgl. 1999; 38: 29–47.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki