SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Rak dojke: značilnosti, ki jih lahko opredelimo iz vzorca aspiracijske biopsije s tanko iglo

Izvleček:

Rak dojke je pereč zdravstveni problem, saj je v Sloveniji najpogostejša vrsta raka pri ženskah in tudi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka. V diagnostiki raka dojke se je v številnih usta­novah v svetu in tudi pri nas uveljavil t. i. trojni pristop, ki vključuje klinični pregled, rentgensko slikanje dojk (mamografijo) in aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (ABTI), pri kateri s pomočjo tanke igle posesamo celice iz tumorja. S svetlobnomikroskopsko preiskavo ustrezno obdela­nega vzorca ocenimo, ali gre za maligen ali benigen tumor. Z dodatnim znanjem in izkušnjami pri določenih rakih opredelimo histološki tip, ki ima v kombinaciji z velikostjo in gradusom tumorja ter stadijem bolezni napovedni pomen za potek bolezni. Z ABTI področnih bezgavk ali s slikovno vodeno ABTI sprememb v parenhimskih organih pa pripomoremo k opredeli­tvi stadija bolezni. Z dodatnimi metodami, predvsem imunocitokemičnimi, lahko na vzorcih ABTI določimo nove napovedne dejavnike poteka bolezni in odziva na zdravljenje, npr. hor­monske receptorje, Ki-67, Her-2 in druge.

Avtorji: Margareta Strojan Fležar

Ključne besede: dojka novotvorbe – patologija, biopsija aspiracijska, imunohistokemija

Citiranje: Med Razgl. 2004; 43: 279–87.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki