SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Raven nekaterih kazalcev vnetja in inflamatornih citokinov v serumu bolnikov s parodontalno boleznijo

Izvleček:

Parodontalna bolezen je najbolj razširjena kronična vnetna bolezen ljudi. Začetek in razvoj vnetja obzobnih tkiv je pogojen s številom in vrsto mikroorganizmov v plaku ter z vnetno imunološkim odgovorom organizma. Raziskave s pomočjo analitične epidemiologije in mole­kularne biologije v zadnjem desetletju so pokazale, da vnetni proces v obzobnih tkivih ne ogroža samo obstoja zob, ampak lahko doprinese tudi k razvoju nekaterih sistemskih bolezni. Parodontalna bolezen sodeluje pri razvoju nekaterih bolezni z neposrednim vdorom mikroorganizmov preko ulceriranega notranjega gingivalnega epitelija v krvotok ter s porastom nekaterih mediatorjev vnetja in inflamatornih citokinov v krvi. Namen raziskave je bil pri sistemsko zdravih krvodajalcih s parodontalno boleznijo ugotoviti koncentracijo kazalcev vnetja (C-reaktivni pro­tein (CRP), fibrinogen, prokalcitonin) in inflamatornih citokinov (IL-2, sIL-2R, IL-6, IL-8, TNF-α) v njihovem serumu. Previdevali smo, da velikost mehke stene obzobnih žepov v sti­ku z bakterijami (okužena parodontalna rana) vpliva na koncentracijo vnetnih mediatorjev in citokinov v serumu. Za oceno okužene parodontalne rane smo izmerili obseg zobnega vra­tu na 515 ekstrahiranih zobeh. Povprečne vrednosti obsega zobnega vratu posameznega zoba smo zmnožili s povprečno vrednostjo šestih meritev globine sondiranja posameznega zoba pri preiskovanih osebah. Vsota zmnožkov vrednosti posameznih zob je predstavljala velikost okužene parodontalne rane posameznega bolnika. Vsota zmnožkov meritev globine obzob­nih žepov, ki so krvaveli ob sondiranju, pa je predstavljala velikost aktivne okužene parodontalne rane. V raziskavo smo vključili 31 sistemsko zdravih moških krvodajalcev, sta­rih od 30 do 56 let (povprečno 43,2 leti). Naš parodontalni pregled je vključeval meritve globine obzobnih žepov in prisotnost krvavitve ob sondiranju. Za preverjanje povezanosti med povr­šino aktivne okužene parodontalne rane in koncentracijo vnetnih mediatorjev ter citokinov smo izračunali korelacijske koeficiente po Pearsonu. Za statistično značilne smo vzeli P-vrednosti, manjše od 0,05. Rezultati meritev obsega zobnega vratu v zgornji čeljusti pri moških so pokazali vrednosti od 20,58 do 32,67 mm, pri ženskah pa od 19,69 do 30,95 mm. V spod­nji čeljusti je pri moških znašal obseg zobnega vratu od 17,53 do 32,19 mm, pri ženskah pa od 16,07 do 30,48 mm. Izmerjene velikosti okužene parodontalne rane pri 31 krvodajalcih so znašale od 4,13 do 27,59 cm2 (v povprečju 17,98 cm2). Velikosti aktivne okužene parodon­talne rane pa so znašale od 0,86 do 25,4 cm2 (v povprečju 10,14 cm2). Statistična analiza je pokazala, da je med vsemi opazovanimi vnetnimi mediatorji in citokini povezava samo med velikostjo okužene parodontalne rane ter IL-2 in njegovim receptorjem. Koncentracije IL-2 in sIL-2R so bile statistično značilno večje (p < 0,01) pri večjih skupnih ranah kot tudi pri krvavečih globokih parodontalnih ranah preiskovancev. Zaključki raziskave kažejo, da imajo sistem­sko zdravi moški krvodajalci značilno večjo koncentracijo IL-2 in sIL-2R v serumu takrat, kadar je prisotna večja prizadetost obzobnih tkiv izmerjena na osnovi globine obzobnih žepov. Viso­ka prisotnost krvavečih obzobnih žepov t. i. aktivne okužene rane dodatno zveča koncentracijo IL-2 in sIL-2R v serumu preiskovancev z vnetjem obzobnih tkiv.

Avtorji: Eva Skalerič

Ključne besede: parodontalne bolezni, vnetje označevalci, citokini

Citiranje: Med Razgl. 2004; 43: 1–17.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki