SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Razvoj otrokovega vida

Izvleček:

Področje zorenja vida pri otrocih ostaja kljub dolgoletnim študijam aktualen predmet razi­skav. Morfološke in funkcionalne spremembe vidne poti so najizrazitejše v prvih letih življenja, ko pride do razvoja osrednjega dela mrežnice, do mielinizacije vlaken v vidni poti ter do raz­voja vidne skorje. Zorenje vidne poti lahko proučujemo s klinično oceno vidne funkcije in z elektrofiziološkimi metodami. Pri slednjih z elektroretinografijo (ERG) objektivno ocenju­jemo delovanje mrežnice, z vidnimi evociranimi potenciali (VEP) pa delovanje ostale vidne poti. Nameni naše raziskave so bili: oceniti klinični in elektrofiziološki razvoj vidne funkcije pri dojenčkih in predšolskih otrocih, primerjati klinično ocenjeno ostrino vida z elektrofizio- loškimi odzivi ter izdelati normative za elektrofiziološko testiranje dojenčkov in predšolskih otrok za Enoto za vidno elektrofiziologijo na Očesni kliniki v Ljubljani. V prospektivni razi­skavi je sodelovalo 45 zdravih otrok, starih od 1,5 meseca do 7,5 let. Pri vsakem smo opravili oftalmološki pregled in elektrofiziološke meritve. Ugotovili smo, da se je ostrina vida v skla­du s pričakovanji naglo izboljševala v prvih letih življenja in dosegla odraslo stanje med tretjim in četrtim letom starosti. Prikazali smo tudi s starostjo pogojene spremembe v parametrih elektrofizioloških odzivov. Dokazali smo povezanost med klinično oceno vidne funkcije in elektrofiziološkimi odzivi. Izdelali smo normativne vrednosti za elektrofiziološko testiranje dojenčkov in predšolskih otrok za Enoto za vidno elektrofiziologijo na Očesni kliniki v Ljub­ljani, ki bodo omogočale zgodnejše in učinkovitejše odkrivanje patologije v celotni vidni poti.

Avtorji: Lenassi Eva, Likar Katarina

Ključne besede: otrok razvoj, vid, vidna ostrina, elektroretinografija, evocirani potenciali vidni

Citiranje: Med Razgl. 2007; 46: 31–43.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki