SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Razvoj ušesa

Izvleček:

Uho je sestavljeno iz treh delov, ki imajo različne izvore, delujejo pa enotno. Notranje uho izvira iz ušesnega mehurčka, ki se v četrtem tednu razvoja loči od površinskega ektoderma. Na mehurčku je sprednji del, iz katere nastaneta vrečica in polžev vod, in zadajšnji del, iz katerega nastanejo mešiček, polkrožni kanali in endolimfatični vod. Tako nastale vrhnjične strukture tvorijo membranski labirint notranjega ušesa. Razen polževega voda, v katerem se oblikuje organ sluha, sestavljajo ostale strukture membranskega labirinta organ ravnotežja. Strukture srednjega in zunanjega ušesa se razvijejo iz žrelnega aparata in njegovih deriva­tov. Votlina srednjega ušesa in ušesna troblja nastaneta iz endoderma prvega žrelnega žepa. Slušne koščice se razvijejo iz embrionalnega tkiva prvega (kladivce in nakovalce) in druge­ga (stremence) žrelnega loka. Iz derivatov žrelnega aparata so tudi dve mišici in živci srednjega ušesa. Bobnič nastane iz embrionalnega tkiva, ki ga z zunanje strani pokriva ektodermalna vrhnjica, z notranje strani pa endoderm prvega žrelnega žepa. Zunanji sluhovod nastane iz ektoderma prve žrelne brazde. Uhelj se razvije iz šestih zgostitev embrionalnega tkiva prve­ga in drugega žrelnega loka okrog prve žrelne brazde. Razvoj srednjega in zunanjega ušesa poteka veliko daljši čas kot razvoj notranjega ušesa. Ob rojstvu so poleg notranjega ušesa dokonč- 45 no razvite tudi vse strukture srednjega in zunanjega ušesa, razen celice bradavičarja, dolžina zunanjega sluhovoda in velikost uhlja. Geni, odgovorni za razvoj notranjega ušesa, so: gen Pax2, ki je odgovoren za nastanek polža, gen Nkx5, ki je odgovoren za nastanek polkrožnih kanalov, ter geni Notch1, Math1, Jag2, Hes1 in Hes2, ki so odgovorni za oblikovanje čutnih celic dlačnic tako slušnega kot ravnotežnega organa. Gen retinoblastom ima ključno vlogo pri dozorevanju dlačnic spiralnega in vestibu larnega organa.

Avtorji: Štiblar Martinčič Draga

Ključne besede: uho - embriologija, labirint, uho srednje, uho zunanje, gluhost

Citiranje: Med Razgl. 2007; 46: 45–54.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki