SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Razvojna izhodišča za masovno prilagojeno obutev za bolnike s sladkorno boleznijo na osnovi tridimenzionalnih meritev stopal

Izvleček:

IZHODIŠČA. Neprimerna obutev je pomemben dejavnik tveganja za nastanek razjede na dia­betični nogi, še zlasti pri bolnikih z deformiranimi nogami in senzorično nevropatijo. Z ra­ziskavo smo želeli ovrednotiti metodo merjenja nog z laserskim tridimenzionalnim merilnim sistemom, zbrati podatke o velikosti in obliki nog v populaciji sladkornih bolnikov ter oce­niti smiselnost trženja obutve v različnih dolžinskih in širinskih številkah za levo in desno nogo.

METODE. 415 sladkornim bolnikom smo noge klinično pregledali in izmerili z laser­skim tridimenzionalnim merilnim sistemom. Izračunali smo indekse krempljastih prstov in hallux valgusa, mejne vrednosti indeksov ter razlike v dimenzijah med levo in desno nogo.

REZULTATI. Večina opazovancev je imela različno veliki nogi (absolutna razlika v dolžini 3,05±2,75mm – manj kot ena dolžinska številka). Vrednosti indeksov deformacij so se medbol- niki s klinično ugotovljeno deformacijo in tistimi brez nje statistično značilno razlikovale (p = 0,00). Občutljivost metode za ugotavljanje krempljastih prstov je bila 70,7 %, hallux val­gusa 64,0 %, specifičnost pa 73,5 % in 79,4 %.

ZAKLJUČKI. Približno polovica sladkornih bolni­kov ima deformirane in asimetrične noge. Smiselno bi bilo ponuditi na tržišče obutev v različnih dolžinskih in širinskih številkah za levo in desno nogo. Metoda merjenja z laserskim tridi­menzionalnim merilnikom je uporabna za ugotavljanje deformacij nog.

Avtorji: Kavaš Gregor, Urbančič - Rovan Vilma, Jezeršek Matija

Ključne besede: sladkorna bolezen, deformacije nog, neprimerna obutev

Citiranje: Med Razgl. 2011; 50: 391–402.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki