SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Regeneracija poškodovanega perifernega živca podgane brez celične podpore distalno od mesta poškodbe

Izvleček:

Naš namen je bil preveriti naslednje hipoteze: 1. Začetna hitra elongacija aksonov, ki se po aksonotmezi regenerirajo brez celične podpo­re, se kasneje upočasni ali celo ustavi. 2. Če dodatno zavremo še proliferacijo Schwannovih celic v proksimalnem krnu, je upoča­snitev regeneracije po začetnem obdobju relativne neodvisnosti od celične podpore še bolj izražena. 3. Predhodno kolateralno brstenje, med katerim so aksoni izpostavljeni vplivu NGF, ugod­no vpliva na regenerativno sposobnost aksonov, upočasnitev regeneracije med dolgotraj­no izgubo celične podpore distalno od poškodbe je manjša ali je celo ni. Začetna hitra rast senzoričnih aksonov skozi brezcelični odsek se po 8 dneh ustavi. Ustavi­tvi sledi retrakcija aksonov in zmanjšanje števila aksonov distalno od poškodbe. Kasneje se rast zopet vzpostavi, a je zelo počasna. Aplikacija mitomicina, ki prepreči proliferacijo Schwan- novih celic v proksimalnem krnu, začetne hitre rasti huje ne prizadene. Po ustavitvi rasti se aksoni umaknejo do mesta poškodbe, rast se v 6 tednih po poškodbi ne vzpostavi več. Izpo­stavitev nevronov NGF med predhodnim kolateralnim brstenjem pospeši začetno hitro rast v odsotnosti celične podpore, odloži zastoj rasti in prepreči retrakcijo aksonov. Število akso- nov distalno od poškodbe ostane visoko vsaj šest tednov. Schwannove celice v distalnem krnu regenerirajočim se aksonom zagotavljajo ugodno rastno podlago. Rastni dejavniki iz Schwannovih celic aksonom omogočajo elongacijo in prepreču­jejo retrakcijo tudi če se rastna podlaga neugodno spremeni. Ob ohranjeni rastni podlagi rast­ni dejavniki najbrž zmerno pospešijo elongacijo regenerirajočih se senzoričnih aksonov.

Avtorji: Srpčič Matevž

Ključne besede: suralni živec - poškodbe, živec regeneracija, Schwannove celice - učinki zdravil, mitomicini, aksoni, podgane

Citiranje: Med Razgl. 2000; 39: 3–21.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki