SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Splošni večdimenzijski vprašalniki za merjenje kakovosti življenja

Izvleček:

Merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja je eden izmed bistvenih elementov oce­njevanja zdravstvene oskrbe. Z zdravjem povezana kakovost življenja opisuje, kako zdravje vpliva na posameznikovo vsakodnevno delovanje in njegovo dojemanje fizičnega, duševne­ga in socialnega blagostanja. Trenutno je na voljo cela množica različnih splošnih vprašalnikov in vsak ima svoje dobre in slabe lastnosti. Odločitev za izbiro določenega vprašalnika v razi­skavi ali za pomoč pri kliničnem delu je odvisna od različnih znanstvenih in neznanstvenih dejavnikov. Nobenega vprašalnika v splošnem ne moremo označiti za najboljšega ali najslab­šega. V tem preglednem članku so predstavljeni vsebinski in merilni modeli devetih splošnih večdimenzijskih vprašalnikov za merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja: (angl. Medi­cal Outcomes Study 36-item ter 12-item Short Form Health Survey, Nottingham Health Profile, the WONCA/COOP charts, the DUKE Health Profile, the EQ-5D, the Sickness Impact Profile, the Quality of Well-Being Scale and the Health Utilities Index).

Avtorji: Rifel Janez

Ključne besede: kvaliteta življenja, vprašalniki, zdravstveno stanje

Citiranje: Med Razgl. 2006; 45: 285–92

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki