SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Spremembe na področju splošne medicine v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske – vidik velikih mest

Izvleček:

Članek obravnava spremembe, ki so se pojavile v zadnjih dvajsetih letih na področju družin­ske medicine (angl. general practice) v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (UK), s poudarkom na organizaciji zdravstva v velikih mestih. V njem analiziramo izzive, s katerimi se pri svojem delu srečujejo zdravniki družinske medicine v mestnih regijah v Zdru­ženem kraljestvu, še posebej v Londonu, da bi prispevali k njihovemu boljšemu razumevanju. Med bistvene obravnavane vidike sodijo organizacijske spremembe v državni zdravstveni služ­bi (angl. National Health Service – NHS), izvajanje zdravstvenega varstva in spreminjajoča se strokovna vloga zdravnikov družinske medicine, partnerski odnos med zdravnikom in bol­nikom, spreminjajoče se breme bolezni, raznolikost mestnega prebivalstva v Združenem kraljestvu, razlike vtem, kako posamezniki skrbijo za lastno zdravje, alternativni načini zdravstve­ne oskrbe, poklicne in delovne obremenitve zdravnikov ter vedno večja nagnjenost prebivalcev k tožbam in različni drugi, bolj tehnološki vidiki. Pri zdravstveni oskrbi prebivalstva velikih mest se poleg običajnih težav, s katerimi se sre­čuje ta veja medicinske stroke, pojavljajo še dodatni izzivi, ki so posebej značilni za mestno okolje. Spreminjajoča se vloga zdravnikov družinske medicine odraža različne prehodne poli­tične, socialne, pravne in medicinskostrokovne organizacijske spremembe, ki vnašajo vedno nove izzive v delo zdravnikov družinske medicine v Združenem kraljestvu. V sodobni dru­žinski medicini v velikih mestih zdravniki ves čas uporabljajo nove pristope in se srečujejo z novimi pričakovanji in idejami, zato se njihovo delo nenehno spreminja. Omenjene spre­membe imajo tako negativne kot pozitivne posledice, ki bodo bistveno vplivale na prihodnji razvoj te stroke.

Avtorji: Perera Sean, Grošelj Jera, Plant Marilyn

Ključne besede: družinska medicina - trendi, družinska medicina - organizacija in vodenje, zdravnik - bolnik odnosi, Velika Britanija

Citiranje: Med Razgl. 2007; 46: 261–72.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki