SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Spremembe na stranskem telerentgenskem posnetku glave in vratu po operaciji skeletnega razreda III

Izvleček:

IZHODIŠČA. Skeletni razred RIII (SRIII) je dentofacialna nepravilnost, katere osnovna značilnost je neskladje čeljustnic z nepravilnim položajem in/ali velikostjo zgornje in spodnje čeljustnice v sagitalni ravnini. Namen naloge je bil objektivno ugotoviti spremembe kostnih struktur in mehkih tkiv v obraznem profilu na stranskem telerentgenskem posnetku glave in vratu pri bolnikih s SRIII po različnih ortognatskih kirurških posegih. METODE. V raziskavo smo vključili 110 ortognatskih bolnikov s SRIII, ki so bili operirani na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo od leta 2007 do leta 2013 pri istem operaterju. Preiskovance smo razdelili v tri podskupine glede na tip operacije (obojestranska razkolna osteotomija spodnje čeljustnice, Le Fort I osteotomija, bimaksilarna operacija). Telerentgenske posnetke smo analizirali v programu Dolphin. REZULTATI. SRIII-bolniki so imeli povprečen kot ANB pred operacijo –3,3°, vrednost Wits pa –9,4 mm. Vsi parametri, ki določajo odnos zgornje in spodnje čeljustnice v sagitalni ravnini, so se po operaciji pričakovano statistično značilno približali referenčnim vrednostim. Dolžina baze spodnje čeljustnice in gonialni kot sta se statistično značilno zmanjšala le pri bimaksilarni podskupini. Pri navpičnih parametrih je prisotno pričakovano skrajšanje sprednje spodnje obrazne višine pri podskupinah z obojestransko razkolno osteotomijo spodnje čeljustnice in bimaksilarno operacijo in nepričakovano podaljšanje pri podskupini z Le Fort I osteotomijo. Razdalja zgornje ustnice do estetske linije se je pri vseh preiskovancih statistično značilno zmanjšala. Obrazni kot se je pri vseh preiskovancih povečal in s tem se je obrazni profil približal normalnim. ZAKLJUČKI. Veliko rezultatov naše raziskave je pričakovanih, so pa prvič objektivno preverjani na slovenski populaciji s SRIII. Novo ugotovljena znanja predstavljajo pomemben dejavnik pri načrtovanju kirurških ortognatskih posegov.

Avtorji: Zala Skomina, Nataša Ihan Hren

Ključne besede: skeletni razred III, telerentgenska analiza

Citiranje: Med Razgl. 2017; 56 (4): 429–47.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki