SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Sproščanje vnetnih dejavnikov v krvni obtok pri operacijah jeter

Izvleček:

Operacijski poseg predstavlja stresni dogodek, ki v organizmu sproži obrambni odziv, pri katerem se sprostijo različni vnetni dejavniki. Ustrezno ravnovesje med spodbujevalnimi in zaviral­nimi dejavniki je pomembno za normalno celjenje poškodbe tkiva. Pretiran vnetni odziv je povezan s slabšo napovedjo, škodljiv pa je tudi pretiran protivnetni odziv, ki zveča možno­sti za razvoj okužb. Zato je koristno spremljanje vnetnih dejavnikov, saj lahko prispeva k boljšemu izidu zdravljenja. V naši raziskavi smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki se pri operacijah jeter sproščajo v krvni obtok, da bi jih lahko uporabili kot označevalce odziva ob operacijskem stre­su. Raziskava je vključevala 27 bolnikov, ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi načrtovane obsežne operacije jeter. Vzorce krvi smo odvzeli pred in med operacijskim posegom ter po njem. Merili smo plazemsko koncentracijo dejavnika tumorske nekroze α (TNF α), interlevkina (IL)-1P, IL-6, IL-8, IL-10, prokalcitonina (PCT) in C-reaktivnega proteina (CRP). Plazemska koncentraci­ja IL-6, IL-8 in IL-10 (interval zaupanja 95 %) je že med operacijo narasla do 190,2 (110,4–327,7), 4,0 (1,8–9,2) oz. 11,3 (6,3–20,3) ng/L. K naraščanju koncentracije teh citokinov je pomemb­no prispevala hipoksija z reperfuzijskimi poškodbami, pri IL-6 je bilo zvišanje povezano s trajanjem hipoksije. Sprememb koncentracije TNF α in IL-1P nismo zasledili. Prvi dan po operaciji je sledilo zvišanje koncentracije PCT in CRP, povprečje je bilo 1,30 (0,78–2,17) μg/L in 57,3 (43,5-75,5) mg/L, zvišanje je bilo povezano s predhodnim porastom koncentracije IL-6. Vnetni dejavniki bi lahko bili uporabni kot označevalci odziva na operacijski stres. Za njiho­vo klinično uporabo bi bilo treba ugotoviti še napovedno vrednost.

Avtorji: Aleš Jerin, Joško Osredkar, Neva Požar - Lukanovič, Valentin Sojar, Dragoje Stanisavljevič, Vesna Paver - Eržen

Ključne besede: jetra – kirurgija, vnetje označevalci, interlevkini, akutna faza beljakovine

Citiranje: Med Razgl. 2004; 43: 153–60.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki