SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Stanje obzobnih tkiv in zob pri preiskovancih s sladkorno boleznijo tipa 1

Izvleček:

V raziskavi je sodelovalo 44 preisko­vancev s sladkorno boleznijo tipa 1 in deset preiskovancev brez te bolezni. Stanje obzobnih tkiv smo določili glede na indeks plaka, gingivalni in­deks, indeks sulkusne krvavitve, globino sondi­ranja, izgubo epitelijskega prirastišča in izgubo alveolarne kosti, stanje zob pa z indeksom karioznih, ekstrahiranih in plombiranih zob. Iz dveh najglobljih obzobnih žepov vsakega preisko­vanca smo odvzeli vzorce subgingivalnih zob­nih oblog. Prisotnost Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis in Prevotelle intermedie v vzorcih smo določali s semikvantitativno metodo genskih sond. Rezulta­ti kažejo, da imajo preiskovanci s sladkorno bo­leznijo tipa 1 višje vrednosti vseh opazovanih pa­rametrov kot preiskovanci brez sladkorne bolez­ni. Statistično značilna razlika med obema skupinama je bila dokazana za indeks sulkusne kr­vavitve in izgubo epitelijskega prirastišča. Pre­snovno slabo urejeni preiskovanci so imeli vse preiskovane parametre višje kot presnovno do­bro urejeni preiskovanci, čeprav statistično po­membnih razlik med skupinama nismo ugoto­vili. Mikroalbuminurija kot zgodnji in retinopatija kot pozni zaplet sladkorne bolezni nista sta­tistično značilno naraščali z napredovalo parodontalno boleznijo pri naših preiskovancih. Mikrobiološka analiza subgingivalnih zobnih ob­log, vzetih iz globokih obzobnih žepov, kaže na povišane vrednosti Porphyromoinas gingivalis in Prevotelle intermedie pri preiskovancih s slad­korno boleznijo. Zaključujemo, da so sladkorni bolniki tipa 1 rizična skupina za razvoj vnetja dle­sni in parodontalne bolezni.

Avtorji: Bogataj Lucija, Pečnik Sanja Lucija

Ključne besede: diabetes melitus – komplikacije, DMF indeks, parodontalni indeks

Citiranje: Med Razgl. 1995; 34: 187–202.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki