SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Študija biokompatibilnosti za potrditev optimalno izbranih slojev večslojnega protibolečinskega materiala za oskrbo ran

Izvleček:

IZHODIŠČA. Številna znanstvena in klinična dognanja potrjujejo, da bolečina upočasnjuje proces celjenja ran. V naših predhodno objavljenih raziskavah smo predstavili prototip protibolečinske obloge z vključenima dvema protibolečinskima zdravilnima učinkovinama, pri čemer bi lidokain, lokalni anestetik s takojšnjim nastopom učinka, lajšal bolečino, ki jo dodatno povzroči oskrba rane, diklofenak pa bolečino, prisotno zaradi poškodbe same. Opisana raziskava postavlja v središče varnost pripravljenega prototipa. V ta namen smo preverili biokompatibilnost vseh materialov, vključenih v večplasten material za oskrbo ran z in brez vključenih zdravilnih učinkovin. METODE. Za preverjanje biokompatibilnosti materialov smo uporabili humane kožne fibroblaste. Z dvema mikroskopoma smo opazovali cono inhibicije, živost celic pa smo preverjali s kompletom Live/Dead Kit. REZULTATI. V nobenem primeru, neodvisno od kombinacije materiala in zdravilne učinkovine nismo odkrili toksičnih učinkov na celice. V primeru vseh treh uporabljenih materialov; alginata, viskoze in polietilen tereftalata (angl. polyethylene terephthalate, PET) smo videli razrast fibroblastov v petrijevki, pri čemer so ob dodanem PET celice ostale povsem nespremenjene in so rasle povsod. Pri PET z dodanim lidokainom je bilo celic po 24 urah več kot pri samem PET, kar kaže na dejstvo, da nikjer ni prišlo do lokalnega predoziranja lidokaina. ZAKLJUČKI. Biokompatibilnostna testiranja so potrdila ustrezno izbiro slojev v pripravljenem prototipnem materialu; PET, ki je zaradi svoje inertnosti predviden za plast v stiku z rano, spodbuja rast kožnih fibroblastov. Kljub hidrofobnim lastnostim v prototipu uporabljenega PET velike pore, ki so posledica redkega tkanja, neovirano prepuščajo izloček v višje plasti. Druga dva sloja sta prav tako netoksična, pri čemer viskoza spodbuja nastanek epitelijskega sloja, prednosti alginata pa so bile pokazane že v številnih raziskavah.

Avtorji: Tina Maver, Uroš Maver, Lidija Gradišnik, et al.

Ključne besede: alginat, biokompatibilnost, bolečina, komplet Live/Dead Kit, polietilen tereftalat, viskoza, zdravilna učinkovina

Citiranje: Med Razgl. 2017; 56 (2): 159–66.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki