SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Tridimenzionalna študija obraza pri slovenskih mladostnikih

Izvleček:

IZHODIŠČE. Diagnostika obraznih proporcev v zobni in čeljustni ortopediji temelji na analizi standardizirane fotografije obraza. Fotografija obraza je slikovna metoda, katere glavna pomanj­kljivost je, da je dvodimenzionalna projekcija obraza in je hkrati zelo subjektivna metoda analize. PREISKOVANCI IN METODE. V raziskavo smo vključili 80 preiskovancev, 40 mladostnic (x = 22,9 let, SD±1,4 leta) in 40 mladostnikov (x = 23,1 let, SD±1,6 leta), starih med 19 in 27 let, in jih slikali s trodimenzionalnim slikovnim sistemom. Ta je sestavljen iz dveh visoko resolucijskih laserskih kamer (Minolta Vivid VI900 3D), ki delujeta v paru in sta povezani z računalnikom (2GHz Pentium 4). Izmerjene razlike med skupinama smo analizirali s Student t-testom, za značilne vrednosti p smo določili vrednosti < 0,05. UGOTOVITVE. Izdelali smo povprečen videz obraza slovenske mladostnice in mladostnika. Ugotovili smo povprečno razliko med obraz­nima videzoma mladostnice in mladostnika (x = 0,98mm±SD = 0,60 mm). Določili smo morfološke razlike med obraznima videzoma mladostnice in mladostnika, ki se nahajajo v lič­nem področju, v področju obrisa spodnje čeljustnice in v področju rasti obrvi. ZAKLJUČKI. Digitaliziran zapis povprečnega videza obraza, ki smo ga razvili, pomeni nov in objektivnejši pristop k diagnostiki obraza. Glavna prednost metode je, da je neinvazivna, zato je pri­merna za spremljanje rasti in razvoja v določeni populaciji ter primerjanje rasnih značilnosti obraznega videza. Omogoča možnost količinskega spremljanja in vrednotenja različnih metod zdravljenja kot tudi objektivnejše spremljanje rezultatov zdravljenja. Metoda omogo­ča izdelavo norm obraznih razmerij na nov, natančnejši, objektivnejši in sodobnejši način.

Avtorji: Udovič Marjana, Ovsenik Maja

Ključne besede: obraz, holografija, mladostniki

Citiranje: Med Razgl. 2007; 46: 313–9.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki