SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Učinki visokonapetostnih nanosekundnih električnih pulzov na celice in tkiva

Izvleček:

Visokonapetostne nanosekundne električne pulze (dolžine do nekaj sto nanosekund, in elek­trično poljsko jakostjo več deset kV/cm) proizvedemo z Blumleinovim generatorjem. Takšni električni pulzi lahko povzročijo, da se pojavi napetost na notranjih membranah celic, kar vodi v pojav por v membranah organelov. Učinki teh pulzov so lahko večji na notranjih mem­branah kot na plazemski membrani celice. V celicah sprožijo različne odgovore: nastajanje por v membranah granul v človeških eozinofilnih levkocitih, sproščanje kalcijevih ionov iz notranjih zalog celice (endoplazmatskega retikuluma), prehod fosfatidilserina na zunanjo stran plazemske membrane, sproščanje citokroma c iz mitohondrijev, poškodbe DNA, lahko pa pov­zročijo tudi programirano celično smrt – apoptozo. Ker nanosekundni električni pulzi tudi ex vivo ter in vivo povzročajo apoptozo celic v tumorjih, so predmet predkliničnih raziskav zdravljenja kožnih tumorjev. Klasična elektroporacija, v kateri uporabljamo daljše pulze z niž­jo napetostjo (nekaj sto mikrosekund, z električno poljsko jakostjo več sto V/cm), je pri genski 271 transfekciji učinkovitejša v kombinaciji z nanosekundnimi pulzi. Čeprav so šele v zgodnji fazi tehnološkega razvoja in raziskav, bi lahko visokonapetostni nanosekundni električni pulzi posta­li učinkovito orodje v rokah biomedicine in biotehnologije: za znotrajcelično manipulacijo in študij celičnih funkcij, preučevanje procesov apoptoze, zdravljenje raka, gensko transfekcijo, celjenje ran in razkuževanje.

Avtorji: Batista Napotnik Tina, Reberšek Matej, Kotnik Tadej, et al.

Ključne besede: elektroporacija, celična membrana prepustnost, apoptoza, transfekcija

Citiranje: Med Razgl. 2008; 47: 271–81.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki