SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Uporaba šolske torbe kot dejavnik tveganja za pojav bolečine pri otrocih: pregled literature

Izvleček:

Pogostnost in simptomi mišično-skeletnih obolenj z leti naraščajo zaradi obremenitev in degenerativnih sprememb, vendar pa so vse pogostejši tudi že v mladosti. Eden od ergonomskih dejavnikov tveganja za nastanek bolečine pri šoloobveznih otrocih naj bi bila tudi uporaba šolske torbe. Namen pregleda literature je bil ugotoviti, kakšni so znanstveni dokazi o morebitni povezavi med težo šolskih torb in pojavnostjo bolečine pri otrocih ter kakšna so priporočila glede teže šolske torbe, oblikovana na podlagi obstoječih raziskav. Rezultati analiziranih raziskav ne kažejo enoznačno pomena vpliva uporabe šolske torbe na pojav bolečine, saj so ga posamezne raziskave potrdile, druge pa ne. Razlogi za to so med drugim prevladovanje transverzalnih raziskav, nedorečenost raziskovanih pojmov, zlasti pojma bolečina, in uporabljena metodologija. Avtorji bodočih raziskav o morebitni povezavi med uporabo šolske torbe in pojavom bolečine pri otrocih bodo morali upoštevati pomisleke, vezane na zasnovo, metodologijo, definicijo pojmov in načine merjenja, značilne za dosedanje raziskave. Hkrati se kaže tudi nuja po obravnavi tega problema v širšem, biopsihosocialnem kontekstu.

Avtorji: Katja Mahnič, Vitoslava Marušič

Ključne besede: otroci, bolečina, dejavniki tveganja, uporaba šolske torbe, priporočila

Citiranje: Med Razgl. 2017; 56 (2): 167–78.
 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki